Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Betrokkenheid bij de school.

Ouders kunnen ook helpen op school. Dit kan op verschillende manieren, passend bij uw eigen interesses en talenten. U kunt ook een formele rol in de ouderraad of medezeggenschapsraad op u nemen.

Ouders helpen op school 

Bij ouderparticipatie gaat het om een actieve en ondersteunende rol voor ouders op school. Er zijn veel manieren waarop ouders de school kunnen helpen. School kan hulp van ouders goed gebruiken bij excursies, schoolreisjes, voorlezen, vieringen, sportdagen, banenmarkt of toezicht bij het overblijven of bij het examen. Elke school organiseert de ouderhulp op een andere manier. Vaak is de ouderraad hierbij actief betrokken.

Iedere ouder op zijn eigen manier 

Niet elke ouder heeft dezelfde tijd ter beschikking en ook de interesse van ouders kan erg verschillen. Bedenk hoe u actief betrokken kan zijn vanuit uw kennis, interesses en talenten. Dat kan gaan over meedenken over ondersteuning voor uw eigen kind, gastlessen geven over uw beroep of hobby, of meedenken over de beeldende vorming op school. U kunt misschien ook wel de directie adviseren over heel concrete zaken zoals huisvesting, communicatie, het design van de website of de schoolsponsoring.

Formele rol 

Naast het meehelpen op school kan een ouder ook lid worden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. In de medezeggenschapsraad praten ouders formeel mee over het beleid van de school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad, dit is verplicht. De ouderraad houdt zich bezig met het organiseren van leuke uitjes en ondersteunt de school, de medewerkers en de medezeggenschapsraad. De meeste scholen hebben een ouderraad, maar dit is niet verplicht.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Ouders in de klas

Ouders kunnen soms ook helpen in de klas. Dit kan éénmalig zijn voor bijvoorbeeld een project of speciale les, maar u kunt ook structureel helpen.

Lees meer
Dossier

Ouders zijn betrokken

Alle ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Sommige ouders helpen bij activiteiten op school, anderen ondersteunen hun kind thuis.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.