Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Ouders in de klas.

Ouders kunnen soms ook helpen in de klas. Dit kan éénmalig zijn voor bijvoorbeeld een project of speciale les, maar u kunt ook structureel helpen bij bijvoorbeeld het wekelijkse voorleesuur. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en moet daarom duidelijke afspraken maken over en met ouders die in de klas helpen.

Ouders helpen incidenteel  in de klas

Scholen kunnen speciale lessen of projecten starten op het gebied van techniek, koken of creativiteit waarbij hulp van ouders nodig is. De leerkracht komt bijvoorbeeld handen tekort om leerlingen te helpen met timmeren, een fornuis te bedienen of naald en draad te gebruiken. Vaak is het dan de leerkracht die ouders via e-mail, nieuwsbrief of een intekenlijst vraagt om te komen helpen. De leerkracht is eindverantwoordelijk en geeft ouders aanwijzingen.

Ouders helpen structureel in de klas

Er zijn scholen die ouders actief betrekken bij het onderwijs op school en gebruik maken van deskundigheid van ouders. Er zijn scholen waar ouders en school al meer en beter kunnen samenwerken om de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van kinderen te verhogen. Met het programma ‘Samen in de klas’ geven leraren en ouders samen lessen, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise. De lessen zorgen ervoor dat scholen eenvoudiger aan de slag kunnen met wetenschap en techniek én ouders meer bij de school worden betrokken.

Bij Scala Scholen helpen ouders op school hun eigen kind, 1-op-1, met leren lezen, rekenen, taal, schrijven en/of spelling. De leerkracht coacht ouders en ook hier blijft de school eindverantwoordelijk. Er zijn ouders die hun kind drie keer een halfuur in de week helpen, anderen doen dit vaker. Kinderen leren hierdoor sneller en met meer plezier.

Eindverantwoordelijk en aansprakelijk  

Ouders die helpen op school moeten de aanwijzingen van de directeur, leerkracht en overig onderwijzend personeel opvolgen. De school blijft namelijk altijd eindverantwoordelijk. Het is daarom belangrijk om goede en heldere afspraken hierover te maken. De school is daarnaast wettelijk verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor ouders die ondersteunende activiteiten uitvoeren.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Betrokkenheid bij de school

Ouders kunnen ook helpen op school. Dit kan op verschillende manieren, passend bij uw eigen interesses en talenten.

Lees meer
Dossier

Ouders zijn betrokken

Alle ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun kind. Sommige ouders helpen bij activiteiten op school, anderen ondersteunen hun kind thuis.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.