Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolorganisatie > Schooltijden > Vakantie en vrije dagen

Vakantie en vrije dagen.

De meeste vakanties worden door de overheid vastgesteld. Scholen hebben daarnaast de vrijheid om zelf vakantie en roostervrije dagen in te delen. Deze staan in de schoolgids. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij het vaststellen van het vakantierooster van de school.

Verplichte vakantie

De Rijksoverheid stelt jaarlijks een aantal vakantieweken vast. Dat zijn de zomervakantie, de kerstvakantie en één week meivakantie. De data verschillen per regio. Voor de andere vakanties (herfstvakantie, voorjaarsvakantie, tweede week meivakantie) geeft de Rijksoverheid adviesdata. Ook op feestdagen zijn kinderen vrij van school. Op de website van de Rijksoverheid staan de verplichte vakanties.

Andere vakanties en vrije dagen

Naast de verplichte vakanties hebben scholen de vrijheid om extra vakantie in te roosteren. Zoals een tweede week meivakantie. Alle vakanties en vrije dagen staan in de schoolgids. Voor basisscholen is geen maximaal aantal vakantiedagen vastgesteld. Een basisschool mag maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Hierbij tellen weken waarin feestdagen vallen niet mee, tenzij in zo’n week ook nog een vrije dag wordt gepland. Een middelbare school mag maximaal 55 vakantiedagen hebben. Daarnaast mag de middelbare school 12 roostervrije dagen inplannen.

Wijzigingen van vakanties tijdens het schooljaar

De data van de vrije dagen en de schoolvakanties staan in de schoolgids genoemd. Ze zijn vooraf bij ouders bekend. Gedurende het jaar kan de planning van vrije dagen zoals deze in de schoolgids staat (calamiteiten uitgezonderd) niet zomaar wijzigen. Ook niet wanneer de medezeggenschapsraad daar, na verspreiding van de schoolgids, mee heeft ingestemd.

Vrij buiten de schoolvakantie

Ouders mogen niet zomaar van de vakantiedata in de schoolgids afwijken. Dit staat in de Leerplichtwet. In sommige gevallen mag een kind buiten de vastgestelde data met ouders mee op vakantie. Ouders dienen dan een verzoek in bij de directeur. Lees hier meer over buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. Ook kan een ouder vrijstelling vragen voor een religieuze feestdag waarop de school niet gesloten is.

Ouders praten mee in de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft een adviesrecht over de vakantievaststelling. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over de vaststelling van de schoolgids. De schooltijden worden voor het begin van een nieuw schooljaar vastgesteld. De school is verplicht de schooltijden, vakanties en vrije dagen in de schoolgids te vermelden. Hier leest u meer over medezeggenschap.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Tropenrooster en ijsvrij

Bij tropische warmte of aanhoudende vorst mogen scholen het lesrooster aanpassen. Als ouders geen opvang kunnen regelen.

Lees meer
Dossier

Lesuitval

Soms vallen er lessen uit op scholen, bijvoorbeeld omdat de school een tekort heeft aan onderwijzend personeel of door een noodsituatie.

Lees meer
Dossier

Continurooster

Bij een continurooster is de middagpauze verkort en gaan de kinderen niet naar huis om te eten, maar lunchen gezamenlijk op school.

Lees meer
Dossier

Schooltijden basisschool

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.