Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Mbo – De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)

Mbo – De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL).

Wat betekent BOL? En welke opleidingsmogelijkheden zijn er? Hier vind je de antwoorden op deze belangrijke vragen voor mbo-studenten.

De afkorting BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Bij een BOL-opleiding krijgen studenten veel theorie op school en opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Ook volgen studenten een korte stage om praktijkervaring op te doen. Eigenlijk is BOL dus een combinatie van school en stage.

Opleidingsmogelijkheden

Binnen de BOL is er een aantal opleidingsmogelijkheden. Als de student een diploma mbo-kader of hoger heeft behaald start deze met een vakopleiding (niveau 3). De vakopleidingen duren drie jaar. Ook de middenkaderopleidingen en specialistenopleidingen (beide niveau 4) vallen binnen de BOL. Sommige middenkaderopleidingen duren 3 jaar, andere 4 jaar. De specialistenopleiding is een beroepsopleiding en is bedoeld voor studenten die al een vakopleiding op niveau 3 hebben gevolgd. Deze opleiding duur nog 1 jaar extra.

Studiefinanciering

Als studenten een BOL-opleiding volgen gaan ze vijf dagen per week naar school. Het is mogelijk daarvoor gratis te reizen met een ov-jaarkaart. Op de website van DUO vind je meer informatie. Vanaf achttien jaar hebben studenten ook recht op studiefinanciering. Op de website van DUO staat uitgelegd hoe de student studiefinanciering kan aanvragen.

Keuze

Waarom zou je voor een BOL-opleiding kiezen? Het voordeel van een BOL-opleiding is dat de nadruk op theorie ligt. De student krijgt daardoor een goede theoretische basis die later in het werk uitstekend van pas komt. Daarnaast doet de student ook praktijkervaring op bij een organisatie naar keuze. Financieel gezien is het aantrekkelijk omdat de student recht heeft op studiefinanciering als hij/zij 18 jaar is. Een BOL-opleiding is vooral geschikt voor de student die verdieping wil en tegelijkertijd graag werkervaring opdoet.

Studielast

De studielast voor een BOL-opleiding is ten minste 3.000 uren. Over 3 jaren verspreid is dit gemiddeld 1.000 uren per studiejaar. Tijdens de driejarige opleiding krijgt de student 1.800 begeleide onderwijsuren en loopt minimaal 900 uren stage.

Overstappen

Wat als je kind de verkeerde keuze heeft gemaakt? En toch wil overstappen naar een BBL-opleiding? Dat kan, maar heeft wel gevolgen voor het stagebedrijf. In sommige gevallen kan de student blijven werken bij het stagebedrijf. In overleg met de opleider is het dan meestal wel mogelijk om over te stappen naar de BB-variant. Vraag ernaar bij de mbo-instelling.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

MBO

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 2

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.