Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Mbo – studievoortgangsgesprek en bindend studieadvies

Mbo – studievoortgangsgesprek en bindend studieadvies.

Studenten krijgen in het eerste studiejaar studievoortganggesprek. Als er zorgen zijn over de voortgang kan dit leiden tot een negatief bindend studieadvies.

Tijdens de intake gaan instelling en student samen na of er een match is met de gekozen opleiding. Toch kan tijdens de opleiding blijken dat die match er onvoldoende is. In het eerste studiejaar krijgen studenten daarom een studievoortgangsgesprek. Als de voortgang stokt, kan de opleiding uiteindelijk een negatief bindend studieadvies uitbrengen. Deze studenten worden dan begeleid bij de oriëntatie op een andere opleiding.

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies moet bij eenjarige opleidingen in de vierde maand na aanvang gegeven worden. Bij meerjarige opleidingen is dit: na ten minste negen maanden en uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar. Volgens de minister moeten scholen bij het geven van een studieadvies goed rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Bovendien moeten scholen dusdanige voorzieningen treffen dat een goede studievoortgang gewaarborgd is.

Positief advies

Je kind heeft goede resultaten en kan de opleiding gewoon vervolgen. Het positieve studieadvies kan wel extra aandacht vragen voor een bepaald onderdeel van de opleiding.

Negatief studieadvies

Als de studieresultaten onvoldoende zijn, kan er een negatief studieadvies worden afgegeven. Een opleiding kan alleen een negatief bindend studieadvies geven bij onvoldoende studievoortgang waarbij extra begeleiding geen effect heeft gehad. De school moet eerst aan de student een schriftelijke waarschuwing geven, voordat zij een negatief bindend studieadvies mag geven.

De mbo-school zal je kind begeleiden naar een andere opleiding of adviseren het onderwijs te verlaten. Is je kind onder de 18 en volgt hij of zij een entreeopleiding? Dan moet de school je een andere, beter passende entreeopleiding bieden. Een mbo-school mag een student onder de 18 jaar niet weigeren voor een andere opleiding.

2021-2022: Geen negatief bindend studieadvies

Voor het studiejaar 2021-2022 heeft minister Van Engelshoven besloten mbo-instellingen op te roepen geen negatieve BSA’s (bindende studieadviezen) af te geven. Dit in verband met de achterstanden die studenten opliepen in verband met de coronamaatregelen.

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

MBO

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 2

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.