Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Start op de basisschool > Voorrangsregels basisschool

Voorrangsregels basisschool.

Sommige basisscholen hanteren voorrangsregels voor leerlingen. Ze selecteren bijvoorbeeld op jongens en meisjes voor een evenwichtige verdeling in de klas. Dit is niet toegestaan. Dit komt vooral voor bij populaire scholen waar meer kinderen zich aanmelden dan kunnen worden geplaatst. Door deze voorrangsregels hebben kinderen geen drempelloze toegang tot het onderwijs. Dit belemmert de vrije schoolkeuze. Hier leest u alles over voorrangsregels voor de basisschool en wat u kunt doen als het u overkomt.

Verboden onderscheid 

Scholen mogen geen onderscheid maken op grond van gezinssamenstelling of geslacht. In de praktijk gebeurt dit soms wel. Het komt voor dat op basisscholen kritisch wordt gekeken naar de verdeling van jongens en meisjes omdat in een klaeen evenwichtige verdeling zou moeten zijn. Dit is niet toegestaan. Selectie op postcode is toegestaan, mits het is opgenomen in het schoolbeleid. 

Voor een school is het voldoende om te weten wat de leeftijd van het kind is. Andere toevoegingen zijn niet van belang. In sommige gemeentes is het mogelijk om al vanaf zeer jonge leeftijd kinderen aan te melden voor de basisschool. Dit is toegestaan, bijvoorbeeld via een wachtlijst of lijst met vooraanmeldingen. Deze kinderen kunnen nog niet officieel toegelaten worden, dat kan pas wanneer het kind 3 jaar oud is zoals in art 40, lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs staat.  

Wat kunt u doen? 

Een school mag leerlingen onder bepaalde omstandigheden weigeren. Mocht u geconfronteerd worden met voorrangsregels waarvan u denkt dat het niet is toegestaan, dan kunt u hier melding van doen en de volgende stappen nemen:  

  1. U kunt een bezwaar indienen tegen de beslissing om uw kind niet toe te laten.  De school moet u informeren hoe u dat kunt doen. 
  2. U kunt een klacht indienen bij de school van aanmelding, en dan specifiek bij het schoolbestuur waaronder de school valt. Op de website van de school of in de schoolgids staat in de klachtenregeling hoe u dat doet.  
  3. U kunt ook uw beklag doen bij de gemeente indien deze is betrokken bij de totstandkoming van de voorrangsregels van de basisschool. De wethouder met onderwijs in zijn portefeuille is hierop aanspreekbaar. 
  4. Bij de Onderwijsinspectie die toeziet op de juiste toepassing van de onderwijswetgeving kunt u een melding maken. De Onderwijsinspectie ziet echter niet toe op de toepassing van de Wet gelijke behandeling.  
  5. U kunt een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens als het om discriminatie gaat. Dit kan kosteloos en het college zal een uitspraak doen. De school kan dit weliswaar naast zich neerleggen, maar de rechter zal in een zaak wel rekening moeten houden met de uitspraak van het College. 
  6. Het beste werkt het als u met meer ouders tegelijk het maken de voorrangsregels bij de aanmelding bespreekt met de basisschool van aanmelding of de gemeente. In veel gemeentes waar dit speelt zijn ouders in Facebook-groepen actief en voeren actie. 

Relevante wetgeving 

Er is een aantal wetten die iets zegt over de aanmelding en toelating van een kind op school. Belangrijke wetgeving is de Universele verklaring van de rechten van de mens. In artikel 26 staat het nodige geschreven over de vrijheid van ouders om het onderwijs van hun kinderen te kiezen.

Bij toelating is artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs altijd van belang en in dit geval speelt de Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM) en de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) mee.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Checklist voor kiezen basisschool

We hebben voor u een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet.

Lees meer
Dossier

Aanmelden / inschrijven basisschool

Wanneer u een keuze voor een basisschool heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op die school.

Lees meer
Dossier

Geweigerd door de basisschool

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.