Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Start op de basisschool > Geweigerd door de basisschool

Geweigerd door de basisschool.

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Weigering van kinderen op de basisschool is toegestaan maar hiervoor moeten wel goede redenen zijn. Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. De school moet er voor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is en ze dit consequent toepast.

Wanneer mag de school uw kind weigeren? 

De basisschool mag uw kind weigeren op de volgende gronden: 

  • De school is vol. 
  • De school kan niet voorzien in de ondersteuning die een leerling nodig heeft. 
  • Ouders accepteren de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet. 
  • De school biedt een bijzondere vorm van onderwijs aan bovenop het reguliere onderwijs en hanteert daarvoor extra voorwaarden. 

De school is vol 

Als een basisschool vol is, bestaat de kans op weigering. Het schoolbeleid bepaalt voor hoeveel leerlingen een school plek heeft. Heeft een openbare basisschool geen plaats? Dan zorgt de gemeente dat de leerling op een andere openbare school terecht kan. In een aantal regio’s en scholen vinden vanwege het grote aantal inschrijvingen lotingen plaats. Bij inschrijving moet duidelijk zijn wat hierbij de procedure is. Bijvoorbeeld wanneer er voorrang is voor leerlingen die in een bepaald postcodegebied wonen of al broers of zussen op school hebben. Sommige scholen hebben een wachtlijst. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe als er weer plaats is. 

Extra ondersteuning 

Wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of de ondersteuning mogelijk is. Voor een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, hebben scholen een zorgplicht. De basisschool heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met 4 extra weken) om een passend aanbod te organiseren. Dat kan ook een plek op een andere school zijn. Lees meer over de zorgplicht. 

Bijzondere scholen 

Weigering is ook toegestaan op een bijzondere basisschool. Bijvoorbeeld wanneer u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert. Of als ouders niet willen dat hun kind deelneemt aan het kerstdiner en paasontbijt op een christelijke school. Als er geen openbare school op redelijke afstand is, dan moet de bijzondere school uw kind wel toelaten. De gemeente bepaalt wat een redelijke afstand is.

Bijzondere vorm van onderwijs of profielklas 

De school biedt een bijzondere vorm van onderwijs aan bovenop het reguliere onderwijs en hanteert daarvoor extra voorwaarden. Bijvoorbeeld een klas waarin extra aandacht is voor toneel, waarvoor een leerling auditie moet doen, of een speciale sportklas. 

Bezwaar tegen beslissing over toelating 

Het schoolbestuur moet u schriftelijk uitleggen waarom uw kind niet wordt toegelaten. U kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van uw kind. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het uw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school u de mogelijkheid bieden om uw verhaal te doen. Bent u het niet eens met de nieuwe beslissing? Dan kunt u naar de bestuursrechter (openbaar onderwijs) of civiele rechter (bijzonder onderwijs). 

Het is wettelijk verplicht dat het samenwerkingsverband voor passend onderwijs beschikt over een (bezwaar)adviescommissie. Ook ouders kunnen bezwaar aantekenen bij deze commissie als zij het in het geval van extra ondersteuning niet eens zijn over de toelating of weigering. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vrijheid van onderwijs

In Nederland hebben we vrijheid van onderwijs. Wat is dit precies en wat betekent het voor jou en je kind?

Lees meer
Dossier

Aanmelden / inschrijven basisschool

Wanneer u een keuze voor een basisschool heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op die school.

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer
Dossier

Onderwijsachterstandenindicator CBS

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.