Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Start op de basisschool > Aanmelden / inschrijven basisschool

Aanmelden / inschrijven basisschool.

Wanneer u een keuze voor een basisschool heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op die  school. Dit kan pas als uw kind 3 jaar oud is. Op sommige scholen is er een wachtlijst. U kunt uw kind op meerdere basisscholen aanmelden. Let goed op de aanmeldprocedure, want die kan per school verschillen.

Tips voor ouders

  • Ga tijdig op zoek naar een school die bij u en uw kind past, aangezien sommige scholen wachtlijsten hebben;
  • Hoe eerder uw kind wordt aangemeld, hoe groter de kans is dat uw kind meteen wordt ingeschreven;
  • Kijk op de website van uw gemeente. De regels en afspraken voor het aanmelden van nieuwe leerlingen verschillen per gemeente.

Aanmelden basisschool

Ouders melden hun kind aan bij de basisschool. De meeste scholen hebben hiervoor een inschrijfformulier, maar ouders kunnen ook de benodigde informatie aan de school overhandigen. Bij aanmelding moet in ieder geval de volgende informatie aan de school worden gemeld:

  • Achternaam, voornaam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Onderwijsnummer (ook wel Burgerservicenummer)

Meld uw kind altijd schriftelijk aan, want alleen dan is de aanmelding formeel. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Meld dat dan ook bij de school. Vertel de school ook over eventuele aanmeldingen bij andere basisscholen.

De procedure

Na aanmelding, of nadat uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt, heeft de school 6 weken de tijd om te reageren. De school beslist of uw kind wordt toegelaten en laat u dat schriftelijk weten. In sommige situaties kan de school deze periode met 4 weken verlengen. Een school mag een leerling alleen onder bepaalde voorwaarden weigeren. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan de school vragen om extra informatie. Scholen zijn namelijk verplicht om te onderzoeken of zij een leerling een plek kunnen geven vanwege hun zorgplicht. Pas als de leerling 4 jaar wordt, maakt de school van de toelating een formele inschrijving.

Centrale inschrijfprocedure

In sommige steden wordt gebruik gemaakt van een centraal inschrijfproces om de leerlingen evenredig over de scholen te verdelen. De gemeente geeft u in dat geval meer informatie.
Wanneer ouders van mening zijn dat plaatsing op een specifieke school noodzakelijk is, staat het hen vrij om een verzoek hiervoor in te dienen bij de school van keuze. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat op grond van een combinatie van individuele persoonlijke kenmerken, ondersteuning of een gezondheids- en/of thuissituatie een specifiek aanbod op een school noodzakelijk is voor hun kind. Het bestuur van de school is niet verplicht om hieraan mee te werken. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ouders & Onderwijs op 088-6050101

Toelating

Als uw kind is toegelaten tot een basisschool, kan uw kind op 4-jarige leeftijd starten. Een school is volgens de wet verplicht om minimaal één toelatingstijdstip per maand hebben. Overleg dus met de school wanneer uw kind kan beginnen. Meestal is het ook mogelijk om alvast te wennen op school.

Wachtlijst

Het kan zijn dat de school al vol is als u uw kind aanmeldt. Sommige scholen hanteren dan een wachtlijst. Het beleid rondom de wachtlijst moet voor ouders duidelijk zijn, zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Het is wel raadzaam om uw kind in de tussentijd ook in te schrijven op een andere basisschool waar wel plek is.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vrijheid van onderwijs

In Nederland hebben we vrijheid van onderwijs. Wat is dit precies en wat betekent het voor jou en je kind?

Lees meer
Dossier

Geweigerd door de basisschool

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer
Dossier

Onderwijsachterstandenindicator CBS

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.