Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Thuiszitters.

In Nederland zijn er kinderen die om uiteenlopende redenen niet naar school gaan. Bijvoorbeeld omdat er geen plek is, of omdat het onderwijs niet goed aansluit bij de behoeften van een kind. Wanneer spreken we over thuiszitters? Met welke problemen hebben zij te maken? En waar kun je terecht voor hulp?

Wanneer is je kind een thuiszitter?

Als een kind langer dan vier weken niet naar school gaat, spreken we over een thuiszitter. Sommige kinderen hebben een vrijstelling van onderwijs gekregen. Anderen staan wel op een school ingeschreven, maar kunnen om uiteenlopende redenen niet naar school. 

Dat kan zijn omdat een kind zelf niet naar school kan gaan, maar ook omdat de school zich niet in staat voelt om het kind op school te hebben. Of ze staan op een wachtlijst voor een school die (nog) geen plek heeft. Tenslotte zijn er kinderen die niet op een school staan ingeschreven zonder vrijstelling. De schatting is dat er in Nederland minimaal 15.000 kinderen zijn die niet naar school gaan.   

Verborgen thuiszitters

Er zijn ook thuiszitters die niet zichtbaar zijn, omdat ze niet in de statistieken voorkomen. Het gaat dan om kinderen die geen volledig onderwijsprogramma volgen, voor onbepaalde tijd niet welkom zijn op school of wiens langdurig verzuim niet is gemeld. Het is daarom moeilijk te bepalen hoeveel kinderen er in Nederland precies thuiszitten. 

Hulp voor thuiszitters 

Wat kun je doen wanneer je kind langdurig niet naar school gaat? Er zijn veel instanties die zich bezighouden met thuiszitters. Als ouder kun je bij de volgende instanties terecht voor hulp:

  • Het samenwerkingsverband passend onderwijs in jouw regio moet zorgen dat jouw kind een passend onderwijsaanbod krijgt. 
  • Onderwijsconsulenten bieden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor je kind, als je er met het samenwerkingsverband niet uitkomt. 
  • De leerplichtambtenaar van de gemeente waar je kind woont. Die kan meekijken met mogelijkheden voor onderwijs en/of een (tijdelijke) vrijstelling van de leerplicht toekennen. Soms heeft gemeente ook andere medewerkers die ouders helpen, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke ombudsman. 
  • Als de school zich niet aan de regels houdt, kun je daarvan melding maken bij de Onderwijsinspectie. Zij nemen meldingen van ouders mee in hun toezicht. 
  • Bij de Geschillencommissie passend onderwijs kun je een zaak indienen als er met de school onenigheid ontstaat over het ontwikkelingsperspectief of als de school je kind verwijdert. Ook als je kind daardoor thuiszitter wordt. Let op: een geschil moet je binnen zes weken indienen. 
  • De Kinderombudsman ziet toe op naleving van het kinderrechtenverdrag. Heb je een probleem met de overheid, je school, een organisatie in de kinderopvang, jeugdhulp of gezondheidszorg? Zij kunnen je verder helpen. 
  • Het College voor de rechten van de mens is een onafhankelijke instantie, die toeziet op de naleving van de mensenrechten in Nederland. De instantie ziet ook toe op de naleving van de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling en kan in individuele gevallen oordelen of iemand gediscrimineerd is in het onderwijs. 

Kom je er niet uit? Vind je het fijn als er iemand met je meedenkt? Of wil je jouw verhaal delen met iemand die naast je gaat staan? Dan kun je altijd contact opnemen met ons adviespunt. 

Thuiszitters en leerplicht

Soms wordt verzuim van thuiszitters onterecht als ongeoorloofd schoolverzuim geregistreerd. Dit met trajecten bij de leerplichtambtenaar, jeugdzorg en een Veilig Thuis- melding als gevolg. Of het thuiszitten wordt juist helemaal nergens geregistreerd. Heb je hiermee te maken? Neem contact op met ons adviespunt 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Afstandsonderwijs

Je kind kan onder bepaalde voorwaarden onderwijs op afstand krijgen, ook wel online onderwijs genoemd.

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2024/2025

De schoolvakanties van 2024/2025 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer
Dossier

Schoolverzuim

Het is mogelijk dat kinderen om verschillende redenen niet naar school kunnen of willen. Hoe ga je om met dit schoolverzuim als ouder?

Lees meer
Dossier

Data schoolvakanties 2023/2024

De schoolvakanties van 2023/2024 zijn door de overheid vastgelegd. Scholen mogen daarnaast zelf vakantie en roostervrije dagen inplannen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.