Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Ouders brugklasleerlingen tevreden over ondersteuning in coronajaar

Ouders brugklasleerlingen tevreden over ondersteuning in coronajaar.

18 januari 2021 Nieuws
ouders tevreden over ondersteuning coronajaar

Leerlingen die afgelopen zomer de overstap van de basisschool naar de middelbare school hebben gemaakt zijn volgens de meeste ouders (82%) ondanks de schoolsluiting goed terecht gekomen. Ouders zijn blij met de begeleiding tijdens de coronaperiode. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van kinderen in de brugklas.

Een ruime meerderheid van de ouders (82%) vindt dat hun kind na het schooladvies in 2020 op het juiste niveau op een middelbare school terecht is gekomen. De meeste ouders (69%) worden goed op de hoogte gehouden van de resultaten van hun kind. Bovendien zien de meeste ouders (65%) dat middelbare scholen extra maatregelen nemen om eventuele achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door extra evaluatiemomenten te plannen of bijlessen te geven. Voor 78% van de leerlingen werd door scholen actie ondernomen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Er werd een gesprek geregeld met de middelbare school, kinderen konden een dag meelopen of er werd tussen de scholen gebeld.

Schooladvies 2020

Ook over het gegeven schooladvies zijn ouders, ondanks het schrappen van eindtoets, in grote meerderheid tevreden (81%). Een kleine groep vond het advies te laag (14%) of te hoog (5%). Voor leerlingen die volgens ouders een te laag advies kregen heeft het niet doorgaan van de eindtoets wel effect gehad. Zij verwachtten dat leerlingen op de eindtoets hoger zouden scoren dan het gegeven schooladvies. Voor veel van deze leerlingen (39%) gold ook de afspraak dat het advies bij een beter gemaakte eindtoets naar boven zou worden bijgesteld. Bij 55% van de leerlingen is na het schrappen van de eindtoets door school geen actie ondernomen.

Onderzoek Landelijk Ouderpanel

Het onderzoek werd gedaan onder 263 ouders van leerlingen in de  brugklas van de middelbare school. De resultaten zijn representatief voor alle ouders in Nederland. De resultaten zijn representatief voor alle ouders in Nederland.  Als u meer wilt lezen, kunt u de complete rapportage van het onderzoek raadplegen.  Wilt u ook meepraten over het onderwijs in Nederland? Schrijf u dan direct in voor het Landelijk Ouderpanel of lees er meer over.

Vragen

Voor antwoorden op vragen over het onderwijs tijdens de coronaperiode kunt u terecht op onze FAQ-pagina. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.