Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Speerpunten > Medezeggenschap

Speerpunt - Medezeggenschap.

Ouders hebben een belangrijke formele positie in de medezeggenschap op school- en bestuursniveau. Dit betekent dat ze, in ieder geval op papier een belangrijke stem hebben in de keuzes van besturen en schoolleiders.

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad – bestaande uit ouders en personeel van de school. Op de middelbare school zitten er ook leerlingen in de MR. Ieder overkoepelend schoolbestuur heeft ook een GMR, die meepraat over het bovenschoolse beleid en de verdeling van financiële middelen over de scholen.  

Meebeslissen

Via de (G)MR beslissen ouders dus mee over het beleid van school. Toch? In de praktijk blijkt echter dat maar weinig ouders het gevoel hebben dat zij daadwerkelijk door de MR worden vertegenwoordigd. Driekwart van de ouders voelt zich niet vertegenwoordigd door de MR, blijkt uit de Staat van de Ouder 2019. Waar de MR juist steeds meer formele zeggenschap krijgt, is deze vaak onbekend bij ouders. Een groot deel van de ouders heeft wel eens iets gehoord over de MR, maar weet niet goed waar die voor is en wie erin zitDe (G)MR heeft een aantal belangrijke wettelijke taken. De MR-leden worden gekozen door alle ouders of personeel (en leerlingen in het voortgezet onderwijs) van de school. Ze vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. 

Invloed

Ouders & Onderwijs zet zich in om de positie van ouders in de G(MR) te versterken. In de praktijk is de invloed namelijk vaak beperkt. Dit komt doordat ouders op vrijwillige basis plaatsnemen in de (G)MR en ze hierdoor een kennisachterstand hebben ten opzichte van het bestuur van de school of de schoolleider. (G)MR-leden zijn voor hun informatie volledig afhankelijk van het bestuur, waardoor ze vaak niet goed weten hoe het schoolbestuur functioneert.  Ook zijn zij vaak niet goed op de hoogte van hun wettelijke taken. Ouders vinden het soms lastig om kritisch te zijn, omdat zij bang zijn dat het een negatief effect heeft op hun kinderen.   

Vuist

Ook moet het makkelijker worden gemaakt om een vuist te maken als dat echt nodig is. In de praktijk blijkt dat dit voor de MR lastig is. Soms worden (G)MR-en die juridische ondersteuning willen tegengewerktDit zorgt er soms voor dat ouders na een tijdje de strijd opgeven en zich neerleggen bij de situatie.  

Ons standpunt:

  • Versterk de medezeggenschap in de praktijk door de (G)MR structureel en onafhankelijk te laten ondersteunen op beleidsmatig, juridisch en secretarieel vlak 

Coronaregels op school

'Als lid van de MR maak je het verschil en kun je echt een vuist maken.'

65%
8%
27%
Stemmen: 51
Bekijk resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Betrokkenheid bij de school

Ouders kunnen ook helpen op school. Dit kan op verschillende manieren, passend bij uw eigen interesses en talenten.

Lees meer
Dossier

Relatie ouders en school

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Nieuws

Nieuw: handreiking ouderraadpleging voor de MR

Bij sommige wijzigingen moeten school en MR eerst ouders raadplegen. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen. Er is weinig vastgelegd over hoe zo'n ouderraadpleging eruit moet zien, wie ervoor verantwoordelijk is en wat er met de uitkomsten gebeurt. Daarom maakte Versterking Medezeggenschap een handreiking met praktische handvatten.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.