Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Staatsexamen.

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen. Een staatsexamen is gelijkwaardig aan het examen van een ‘gewone’ school en bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

Voor wie is het staatsexamen?

Het staatsexamen is voor leerlingen die een vmbo-, havo- of vwo-diploma willen halen en niet (meer) op een reguliere middelbare school zitten. In dat geval is het mogelijk om met het staatsexamen een diploma te halen. Het staatsexamen is ook voor leerlingen die alleen certificaten willen halen voor individuele vakken. Leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) halen vaak via het staatsexamen hun diploma als hun school zelf geen examens afneemt. Dat geldt ook voor particuliere scholen. En niet te vergeten de groep leerlingen die hun onderwijs zelf organiseren, bijvoorbeeld met behulp van IVIO, omdat ze niet naar school gaan, kunnen hun diploma via het staatsexamen halen.

Centraal examen en college-examen

Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: het centraal examen en het college-examen. Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op gewone scholen. Het wordt ook op hetzelfde moment afgenomen: in mei en juni. Het centraal examen kan op een aantal locaties in Nederland worden gemaakt.

Het college-examen vervangt de schoolexamens in het gewone onderwijs. Het college-examen is meestal een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk- of praktisch deel. De schriftelijke toetsen zijn in mei en juni. De mondelinge examens en de praktische examens zijn in juli. De college-examens kunnen op een aantal locaties in Nederland worden afgelegd. Meer informatie over de exameneisen en onderdelen per vak en niveau is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Certificaten

Het is mogelijk om staatsexamen in één of meerdere vakken te doen. Op die manier kunnen certificaten gehaald worden of kan het examen over twee of meerdere jaren worden gespreid. De behaalde cijfers blijven tien jaar geldig. Wanneer een leerling niet opgaat voor het halen van een diploma of daar geen kans meer op heeft, is herkansing van het college-examen niet mogelijk.

Aanmelden voor het staatsexamen

Aanmelden voor het staatsexamen kan op de website van DUO. Dit kan van 15 oktober tot en met 31 december. Er zijn kosten verbonden aan de deelname. Leerlingen op het speciaal onderwijs worden door de school aangemeld.

Voor vmbo-bb, vmbo-kb en vmbo-gl gelden voorwaarde om staatsexamen te kunnen doen:

  • De leerling staat ingeschreven bij een mbo-school.
  • De leerling is eerder gezakt voor het eindexamen vmbo.
  • De leerling heeft een eindcijfer van 6 of hoger behaald voor het beroepsgerichte vak.

Deze voorwaarden gelden niet voor leerlingen op het speciaal onderwijs.

Het doen van staatsexamen buiten Europa is mogelijk. Neem hiervoor contact op met DUO via 050-599 89 33 of stuur een e-mail naar staatsexamens@duo.nl.

Meer informatie en oefenmateriaal

Wil je een indruk krijgen van het mondeling college-examen? Bekijk dan het filmpje hierover. Er is oefenmateriaal beschikbaar via de website van DUO.

Examen op maat

Het is mogelijk om bij het examen rekening te houden met de persoonlijke situatie. Denk daarbij aan extra tijd, gesproken examenopgave, braille of gebruik van eigen laptop. Een extra voorziening is aan te vragen per e-mail of brief. Vaak is daarbij een verklaring van een deskundige nodig. Dat kan in de vorm van een brief van een psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer
Dossier

Herkansen

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.