Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Geslaagd?

Geslaagd?.

Het is zover. Je kind doet examen en hoopt een diploma te halen. Om te bepalen of je kind geslaagd is voor het examen zijn er veel regels. Wanneer is je kind geslaagd voor het examen van vmbo, havo of vwo? Welke eisen gelden er?

Wanneer is je kind geslaagd voor het vmbo examen?

Voor de verschillende leerwegen van het vmbo gelden onderstaande eisen. Om te slagen moet je kind aan alle eisen voldoen.

 • Het gemiddelde voor alle vakken van de centrale (praktijk)examens is een 5,5 of hoger.
 • Het vak Nederlands is afgesloten met minimaal een 5.
 • Je kind heeft niet meer dan twee onvoldoendes op de eindlijst, inclusief het combinatiecijfer. Er mag één 5 op de eindlijst staan. Heeft je kind één 4 of twee 5-en? Dan is die alleen geslaagd als er ook een 7 of hoger voor een ander vak staat.
 • Je kind heeft geen cijfer lager dan een 4 op de eindlijst, ook niet voor keuzevakken.
 • Kunstvakken 1 (CKV) en lichamelijke opvoeding zijn met minimaal een voldoende afgerond.
 • Je kind heeft het loopbaandossier afgerond volgens het PTA van de school.
 • Op vmbo-tl en -gl is het profielwerkstuk afgerond met minimaal een voldoende.

Wanneer is je kind geslaagd voor het vmbo-b leerwerktraject?

Volgt je kind een leerwerktraject op het vmbo-b? Dan gelden er andere eisen. Je kind is geslaagd als die voldoet aan deze eisen:

 • Het vak Nederlands is afgesloten met een 6 of hoger.
 • Je hebt voor geen enkel beroepsgericht vak lager dan een 4 gehaald.
 • Het beroepsgerichte profielvak is afgesloten met een 6 of hoger.
 • Het combinatiecijfer is afgesloten met een 6 of hoger.
 • Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer.
 • Als je geen examen doet in wiskunde, heb je het schoolexamen rekenen gemaakt. Het cijfer voor het schoolexamen rekenen telt niet mee voor je diploma of je gemiddelde cijfer van de centrale examens.

Wanneer is je kind geslaagd voor het examen havo of vwo?

Om te slagen voor het havo of het vwo examen moet je kind voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Het gemiddelde voor alle vakken van de centrale examens is een 5,5 of hoger.
 • Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag je kind maximaal één 5 halen en niet lager. Volgt je kind op de havo het profiel C&M? Dan zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.
 • Je kind heeft niet meer dan twee onvoldoendes op de eindlijst, inclusief het combinatiecijfer. Er mag één 5 op de eindlijst staan. Heeft je kind één 4, twee 5-en of één 4 en één 5 op de eindlijst? Dan is die alleen geslaagd als het gemiddelde over alle vakken minimaal een 6 is.
 • Je kind heeft geen cijfer lager dan een 4 op de eindlijst, ook niet voor keuzevakken.
 • Het vak lichamelijke opvoeding is met minimaal een voldoende afgerond.
 • Voor alle vakken die meetellen voor het combinatiecijfer moet minimaal een 4 behaald zijn.

Slagen of zakken met een extra vak

Sommige kinderen volgen een vak meer dan nodig is voor het behalen van een diploma. Bijvoorbeeld omdat ze door willen stromen van het vmbo naar de havo. Je kind kan niet zakken door een extra vak.

De resultaten van dat vak tellen in het geval van een onvoldoende niet mee voor het diploma. Je kind moet voor de overige vakken natuurlijk wel voldoen aan de eisen om te slagen.

Geslaagd? Tijd voor de diploma-uitreiking

De vlag kan uit: je kind is geslaagd voor het examen! Als bewijs van deze prachtige prestatie krijgt je kind een diploma, meestal tijdens een officiële diploma-uitreiking.

De schooldirecteur en de secretaris van de examencommissie ondertekenen de diploma’s en de cijferlijsten. Met het diploma kan je kind binnen de school doorstromen naar een ander niveau of een opleiding op het mbo, hbo of universiteit gaan volgen.

Slagen cum laude

Als je kind veel hoge cijfers haalt kan deze soms cum laude slagen. Dit houdt in: alle examens halen met gemiddeld een 8. Dat betekent dat je kind slaagt ‘met lof’.

Het is een eervolle titel, die meestal weinig gevolgen heeft. Soms heeft je kind met een cum laude diploma een grotere kans om op bepaalde opleidingen ingeloot of toegelaten te worden.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: woensdag 7 juni 2023
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: woensdag 14 juni 2023
 • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 6 juli 2023

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
 • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
 • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
 • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent cum laude? Wat heeft je kind eraan? Welke eisen gelden er?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Lees in dit artikel alles over het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.