Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Geslaagd?

Geslaagd?.

Het is zover. Je kind doet examen en hoopt een diploma te halen. Om te bepalen of je kind geslaagd is voor het examen zijn er veel regels. Wanneer is je kind geslaagd voor het examen van vmbo, havo of vwo? Welke eisen gelden er?

Wanneer is je kind geslaagd voor het vmbo examen?

Voor de verschillende leerwegen van het vmbo gelden onderstaande eisen. Om te slagen moet je kind aan alle eisen voldoen.

 • Het gemiddelde voor alle vakken van de centrale (praktijk)examens is een 5,5 of hoger.
 • Het vak Nederlands is afgesloten met minimaal een 5.
 • Je kind heeft niet meer dan twee onvoldoendes op de eindlijst, inclusief het combinatiecijfer. Er mag één 5 op de eindlijst staan. Heeft je kind één 4 of twee 5-en? Dan is die alleen geslaagd als er ook een 7 of hoger voor een ander vak staat.
 • Je kind heeft geen cijfer lager dan een 4 op de eindlijst, ook niet voor keuzevakken.
 • Kunstvakken 1 (CKV) en lichamelijke opvoeding zijn met minimaal een voldoende afgerond.
 • Je kind heeft het loopbaandossier afgerond volgens het PTA van de school.
 • Op vmbo-tl en -gl is het profielwerkstuk afgerond met minimaal een voldoende.

Wanneer is je kind geslaagd voor het vmbo-b leerwerktraject?

Volgt je kind een leerwerktraject op het vmbo-b? Dan gelden er andere eisen. Je kind is geslaagd als die voldoet aan deze eisen:

 • Het vak Nederlands is afgesloten met een 6 of hoger.
 • Je hebt voor geen enkel beroepsgericht vak lager dan een 4 gehaald.
 • Het beroepsgerichte profielvak is afgesloten met een 6 of hoger.
 • Het combinatiecijfer is afgesloten met een 6 of hoger.
 • Je moet een loopbaandossier hebben gemaakt. Hiervoor krijg je geen cijfer.
 • Als je geen examen doet in wiskunde, heb je het schoolexamen rekenen gemaakt. Het cijfer voor het schoolexamen rekenen telt niet mee voor je diploma of je gemiddelde cijfer van de centrale examens.

Wanneer is je kind geslaagd voor het examen havo of vwo?

Om te slagen voor het havo of het vwo examen moet je kind voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

 • Het gemiddelde voor alle vakken van de centrale examens is een 5,5 of hoger.
 • Voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde mag je kind maximaal één 5 halen en niet lager. Volgt je kind op de havo het profiel C&M? Dan zijn de kernvakken alleen Nederlands en Engels.
 • Je kind heeft niet meer dan twee onvoldoendes op de eindlijst, inclusief het combinatiecijfer. Er mag één 5 op de eindlijst staan. Heeft je kind één 4, twee 5-en of één 4 en één 5 op de eindlijst? Dan is die alleen geslaagd als het gemiddelde over alle vakken minimaal een 6 is.
 • Je kind heeft geen cijfer lager dan een 4 op de eindlijst, ook niet voor keuzevakken.
 • Het vak lichamelijke opvoeding is met minimaal een voldoende afgerond.
 • Voor alle vakken die meetellen voor het combinatiecijfer moet minimaal een 4 behaald zijn.

Slagen of zakken met een extra vak

Sommige kinderen volgen een vak meer dan nodig is voor het behalen van een diploma. Bijvoorbeeld omdat ze door willen stromen van het vmbo naar de havo. Je kind kan niet zakken door een extra vak.

De resultaten van dat vak tellen in het geval van een onvoldoende niet mee voor het diploma. Je kind moet voor de overige vakken natuurlijk wel voldoen aan de eisen om te slagen.

Geslaagd? Tijd voor de diploma-uitreiking

De vlag kan uit: je kind is geslaagd voor het examen! Als bewijs van deze prachtige prestatie krijgt je kind een diploma, meestal tijdens een officiële diploma-uitreiking.

De schooldirecteur en de secretaris van de examencommissie ondertekenen de diploma’s en de cijferlijsten. Met het diploma kan je kind binnen de school doorstromen naar een ander niveau of een opleiding op het mbo, hbo of universiteit gaan volgen.

Slagen cum laude

Als je kind veel hoge cijfers haalt kan deze soms cum laude slagen. Dit houdt in: alle examens halen met gemiddeld een 8. Dat betekent dat je kind slaagt ‘met lof’.

Het is een eervolle titel, die meestal weinig gevolgen heeft. Soms heeft je kind met een cum laude diploma een grotere kans om op bepaalde opleidingen ingeloot of toegelaten te worden.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: 5 juni 2024
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: 12 juni 2024
 • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 28 juni 2024

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
 • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
 • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
 • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

De regels over herkansen zijn hetzelfde voor het herexamen vmbo-gl, vmbo-t, havo en vwo.

Voor vmbo-bb en kb gelden andere herkansingsregels. Deze leerlingen mogen zowel het beroepsgerichte vak als een algemeen vak herkansen. Zij hebben dus recht op twee herkansingen.

Nee, dat kan niet. Als je kind is gezakt is het niet mogelijk datzelfde jaar een diploma van een ander niveau te krijgen.  

Je kind kan het schooljaar erna wel een diploma krijgen op een lager niveau. Daarvoor moet je kind tijdens de examenperiode een jaar later één vak via het staatsexamen op havo of vmbo niveau doen. Je kind krijgt dan een diploma via het staatsexamen op dat niveau. Als je kind gezakt is voor het vmbo dan is deze mogelijkheid er niet.

Lees hier over wat je kunt doen wanneer je kind is gezakt.

Meestal kan dat niet. Er zijn een aantal situaties waarin je kind wel al op het hbo kan starten: 

 • Je kind kan in sommige situaties alsnog slagen door het combinatiecijfer te verhogen via de septemberroute. Met deze route kan je kind toch op tijd (voor 1 oktober) het diploma halen en nog toelaatbaar zijn voor een hbo-opleiding. Neem contact op met de gekozen hbo-opleiding over de mogelijkheden. 
 • Je kind kan kiezen voor een combitraject vavo met hbo. Je kind combineert dan via de vavo  één of twee niet behaalde havo- of vwo-vakken met een (gedeelte van een) hbo-opleiding. Hiervoor heb je instemming van het hbo nodig. Let wel op de kosten, zolang je kind nog op de vavo vakken volgt is er geen studiefinanciering mogelijk. Lees meer over het vavo. 
 • Als je kind al een mbo 4-diploma heeft. 
 • Is je kind 21 jaar of ouder, komt je kind van een buitenlandse middelbare school of gaat je kind een kunstopleiding doen? Dan is het soms mogelijk om een toelatingstoets te maken op het hbo. Deze toets bepaalt of je kind voldoende kennis heeft om met de opleiding te starten. Meer informatie kun je vinden via de hbo-school.
 • Is je kind 18 jaar of ouder? Dan kan je kind zich mogelijk ook aanmelden bij de Open Universiteit.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.