Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Jaarplanning.

In een jaarplanning staat welke onderwerpen op welk moment op de agenda staan. Veel onderwerpen komen elk jaar terug. Een jaarplanning geeft overzicht en houvast.

Niet verplicht, wél handig

Een jaarplanning voor de MR is niet verplicht. U moet het vooral zien als een hulpmiddel. Het is handig om een overzicht van te bespreken onderwerpen in een planning of rooster op te nemen. Bovendien weet de bestuurder (of diens afgevaardigde) wanneer jullie een onderwerp willen bespreken, zodat hij of zij dit onderwerp moet voorbereiden.

Zelf een jaarplanning maken

Begin met de jaarlijks terugkerende onderwerpen. Zoals het formatieplan, de schoolgids en de vrijwillige ouderbijdrage. Daarna is het goed om te bepalen waar de focus van dit jaar ligt. Willen jullie eens goed kijken naar de beschikbare informatie voor ouders, wordt het schoolplan dit jaar herzien of maken jullie werk van nieuwe schooltijden? Plan daar dan meerdere vergaderingen ruimte voor in. Zorg tot slot voor voldoende ruimte om onvoorziene situaties en plannen te bespreken. Wordt dat teveel? Spreek dan af in die gevallen een extra vergadering in te plannen.

Lastige onderwerpen

Neem de tijd voor lastige onderwerpen. Verspreid deze onderwerpen over het schooljaar, mits dit mogelijk is. Spreek met elkaar af wanneer onderwerpen worden besproken en hoe je die wilt behandelen. Is een onderwerp alleen ter informatie of ook ter bespreking? Is een onderwerp voor de MR erg belangrijk? Laat dat onderwerp meerdere vergaderingen terugkomen. De eerste keer ter verkenning en daarna besluitvormend. Een minder belangrijk of jaarlijks terugkerend onderwerp kan je sneller behandelen en misschien meteen als besluit op de agenda plaatsen. Maak keuzes over waar je als MR veel tijd in wilt steken en waar minder. Ter inspiratie heeft Ouders & Onderwijs een voorbeeld van een jaarplanning opgesteld. Doe er je voordeel mee!

Te volle agenda?

Sommige onderwerpen vergen veel tijd om te bespreken. Het is dan ook verstandig om dit goed voor te bereiden en je als MR af te vragen wanneer iets wordt besproken én wanneer iets afgerond moet zijn. Ouders & Onderwijs hoort vaker dat een lastig onderwerp wordt uitgesteld vanwege een bomvolle agenda. Het agendapunt verschuift dan al snel naar de volgende vergadering. Dat wordt over een maand weer alles opnieuw voorbereiden! Wees realistisch en breng vooral in kaart wat er allemaal besproken moet worden gedurende het schooljaar. Met een jaarplanning kan je hier vooraf al rekening mee houden.

Tip: natuurlijk kan het gebeuren dat er ietsje langer wordt gedaan over een onderwerp. Dat is helemaal niet erg. Als MR beschik je nou eenmaal niet over een glazen bol. Las een tussentijdse vergadering in, zodat je de volgende keer genoeg tijd hebt voor andere onderwerpen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Financiële stukken

Om goed mee te kunnen praten over de begroting van de school ontvangt de medezeggenschapsraad financiële stukken van het schoolbestuur.

Lees meer
Dossier

Faciliteiten voor de medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) heeft middelen nodig voor het uitvoeren van hun taken en het organiseren van activiteiten.

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsreglement

Lees meer
Dossier

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut staan de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.