Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Ondersteuning op een reguliere school > Het gaat niet goed met jouw kind op school

Het gaat niet goed met jouw kind op school.

Wanneer je kind op school problemen ondervindt of het niet goed gaat dan werkt school samen met jou aan verbetering. Maar wat kun je in deze situatie verwachten? Dat leggen wij je uit in een paar stappen. Als je vragen hebt tijdens dit proces, dan kun je altijd bij Ouders & Onderwijs terecht.

Stap 1: met elkaar in gesprek

De leerkracht of jij ziet dat het niet goed gaat met je kind op school. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Je kind kan niet meekomen, is ongelukkig of de leerkracht vindt het lastig om je kind te begeleiden. Leerkracht en ouders trekken bij elkaar aan de bel en gaan met elkaar in gesprek. Moeten we ons zorgen maken? Waar moeten we ons zorgen over maken? Waar denkt de school aan? Wat denk je zelf van de situatie? En welke stappen kunnen worden gezet?

Stap 2: informatie inwinnen

Na dit gesprek is het goed om informatie in te winnen. Wat zijn de stappen die school kan zetten, wat mag en kan de school doen? Wat kun je van de school verwachten en vragen? U kunt dan zeker contact opnemen met ons informatiepunt. Maar ook op de website van de eigen school, of op de website van het samenwerkingsverband is informatie te vinden.

Stap 3: onderzoek naar het probleem

De onderzoeksfase begint. Wat is er nodig om de situatie duidelijk te krijgen? Het kan voorkomen dat een intern begeleider of zorgcoördinator van de school meekijkt naar je kind. Het kan ook zijn dat daar een ander voor ingezet wordt. De inzet van mensen van buiten de school mag alleen in overleg met en na toestemming van de ouders.

Stap 4: een plan maken

De onderzoeksfase levert een plan op. Soms kan de school je kind begeleiden binnen de school. Soms is extra hulp van buiten de school nodig. In overleg met de ouders wordt deze ondersteuning ingezet. Zoveel mogelijk op de school van het kind. Dit plan wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief. Op sommige scholen heet zo’n plan anders: bijvoorbeeld een handelingsplan, groeidocument of een kindplan.

Stap 5: evalueren van het plan

Het plan dat is uitgevoerd wordt geëvalueerd. Is het gelukt om met de aanpassingen het kind weer een goede plek te bieden binnen de school? Moet er misschien nog wat extra’s gebeuren? Ook bij deze stap overlegt de school met de ouders (en zo mogelijk met het kind) over de situatie. Wat heeft geholpen? Wat hielp niet? Wat passen we aan en proberen we nog eens? Met een aangepast plan wordt stap 4 nog eens gedaan.

Stap 6: een andere school

Stel dat het de school, ondanks alle plannen, niet lukt om een goede plek voor uw kind te organiseren. Dan kijkt school samen met de ouders naar een goed vervolg voor het kind. Het kan zijn dat een andere reguliere school in de buurt wel de goede ondersteuning kan bieden. Het kan zijn dat het kind overstapt naar het speciaal onderwijs. De school waar je kind ingeschreven staat heeft de plicht te zorgen voor een goede plek: de zorgplicht.

Actief betrokken ouders bereiken het meest

Het beste resultaat wordt bereikt door die kinderen waarvan de ouders actief betrokken zijn bij de school. Bij alle stappen die hier beschreven staat, is altijd overleg mogelijk met Ouders & Onderwijs. Hoe beter het overleg tussen ouders en school en hoe beter ouders zichzelf informeren hoe beter uiteindelijk de oplossing.

Downloadbare bestanden

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult.

Lees meer
Dossier

Zorgplicht

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school geldt de zorgplicht.

Lees meer
Dossier

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Wanneer jouw kind extra ondersteuning nodig heeft op school, speelt het samenwerkingsverband vaak een belangrijke rol. Maar wat is dat eigenlijk?

Lees meer
Dossier

Afspraken over begeleiding

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt de school afspraken met de ouders of wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.