Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Schoolkosten mbo.

Voor een mbo-opleiding worden vaak kosten in rekening gebracht. Wij zetten voor u op een rij met welke kosten u te maken krijgt. Alleen het les- of cursusgeld is wettelijk verplicht.

Kosten mbo

Een student die zich inschrijft voor een mbo-opleiding, betaalt het wettelijk verplichte les- of cursusgeld. Mbo-studenten onder de 18 jaar betalen geen les- of cursusgeld. Schrijf je je in voor een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) bij een voltijdsopleiding? Dan betaal je het bij wet bepaalde lesgeld. Schrijf je je in voor een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)? Of schrijf je je in voor een deeltijdopleiding in de BOL-variant? Dan betaal je het bij wet bepaalde cursusgeld.

Basisuitrusting school

Voor sommige opleidingen heb je gereedschappen nodig. Denk aan de messen voor een koksopleiding, de scharen voor een kappersopleiding of de sleutels voor de opleiding motorvoertuigentechniek. Alles wat de student nodig heeft om op school de opleiding te volgen en het examen te doen heet de basisuitrusting. De school zorgt dat er kosteloos een basisuitrusting voor de student is. Studenten kunnen onderdelen van de basisuitrusting zelf aanschaffen. Zij doen dat dan op basis van vrijwilligheid. Het is niet de bedoeling dat een student of diens ouders zich onder druk gezet voelen door de school om deze kosten te betalen.

Basisuitrusting leerbedrijf

Beroepsgerichte stages maken onderdeel uit van de mbo-opleiding. Het erkende leerbedrijf waar stage wordt gelopen voorziet in wat de student nodig heeft om de stage te volgen: de basisuitrusting leerbedrijf. Het leerbedrijf stelt de basisuitrusting kosteloos beschikbaar voor de student. In specifieke gevallen kan het leerbedrijf aan de student vragen zelf te beschikken over een deel van de basisuitrusting. De student maakt dan met het leerbedrijf afspraken over een (gedeeltelijke) vergoeding.

Onderwijsbenodigdheden

De student zorgt zelf dat hij beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit zijn onder andere boeken, softwarelicenties, laptop, sport- en werkkleding. De school bepaalt de functionele specificaties. Bijvoorbeeld de minimale vereisten aan besturingssysteem van de laptop. De school bepaalt niet een specifiek merk. De school maakt voorafgaand aan de inschrijving van de student duidelijk welke leermiddelen een student voor een bepaalde opleiding moet hebben. Ouders en studenten die niet over de onderwijsbenodigdheden kunnen beschikken kunnen bij de school terecht voor hulp.

Vrijwillige bijdrage

De school kan extra activiteiten en faciliteiten aanbieden tegen extra kosten. Deze activiteiten en faciliteiten zijn vrijwillig en dus niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. Wél hebben zij een meerwaarde voor de opleiding. De bijdrage is altijd vrijwillig. Wanneer de student ervoor kiest om niet te betalen, kan hij uitgesloten worden van de extra activiteiten en faciliteiten. Ook hierbij geldt dat ouders zich tot de school kunnen wenden als het betalen van de bijdrage een probleem is.

Inspraak door studenten zelf

De studentenraad heeft instemmingsbevoegdheid op het schoolkostenbeleid van een school. De school is verplicht om de studentenraad goed te informeren.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Welke soorten schoolkosten zijn er?

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

Lees meer
Dossier

Ouderbijdrage digitale leermiddelen

Steeds meer scholen geven onderwijs met digitale leermiddelen zoals tablet of laptop. Of u daarvoor moet betalen is afhankelijk van het schoolbeleid.

Lees meer
Dossier

De vrijwillige ouderbijdrage

Veel scholen vragen elk jaar een financiële bijdrage van ouders. Deze bijdrage is altijd vrijwillig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.