Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

De ouderraad.

Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten, maar soms ook met beleidszaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Dit hangt af van de afspraken die zijn gemaakt met de school en de medezeggenschapsraad. De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn. Ouderraad is niet verplicht.

Meedenken 

Ouders praten mee over het beleid op school. Formeel gebeurt dit via de medezeggenschapsraad. Er is geen wettelijke verplichting om een ouderraad op school in te stellen. Toch hebben bijna alle scholen wel een ouderraad.

Wat doet een ouderraad? 

De taken van een ouderraad zijn niet wettelijk vastgesteld. Daarmee is er een grote vrijheid om de taken, organisatie en werkwijze in te vullen op een manier die past bij de ouders en de school. Het is verstandig een reglement en/of statuut van de ouderraad vast te stellen, ook al is dit niet verplicht. De invulling van de taken is afhankelijk van de afspraken die er met de school en de medezeggenschapsraad zijn gemaakt. Ouders in de ouderraad houden zich meestal bezig met het organiseren van activiteiten, maar kunnen ook adviseren over (beleids)zaken die vooral voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. Zo ondersteunen ouderraden en ouderverenigingen de medezeggenschapsraad en het personeel.

Wie zitten er in de ouderraad? 

De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school zijn verbonden. Alle ouders met een kind op school kunnen zich beschikbaar stellen. Ook hebben alle ouders meestal het recht om de leden te kiezen.

Vergadering 

Veel ouderraden vergaderen ongeveer elke zes weken. De vergaderingen zijn in principe openbaar, dat wil zeggen dat iedereen erbij aanwezig mag zijn. Maar soms worden er vertrouwelijke zaken besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over personen of over gevoelige informatie uit de medezeggenschapsraad. Die (onderdelen van) vergaderingen vinden uiteraard achter gesloten deuren plaats.

Ouderraad en geld 

Het is aan te raden goed na te denken over de rechtspositie en het beheer van de gelden van de ouderraad of oudervereniging. Wanneer de rekening op naam van de penningmeester staat, en niet op naam van de school of de vereniging, is het geld op die rekening formeel eigen vermogen van de penningmeester. Dat kan tot allerlei vervelende situaties leiden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Ouderraad als vereniging of stichting

Bij een ‘gewone ouderraad’ is er geen rechtspersoon. Daarmee zijn alle leden hoofdelijk aansprakelijk mocht er iets misgaan.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.