Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Kledingvoorschriften.

Sommige scholen hebben kledingvoorschriften. Dat is toegestaan als ze bij iedereen bekend zijn en vermeld staan in de schoolgids. Er gelden twee criteria: de voorschriften mogen niet discrimineren (artikel 1 uit de Grondwet) en de vrijheid van meningsuiting niet aantasten (artikel 7 uit de Grondwet). Bij bijzondere scholen met een godsdienstige of levensbeschouwelijke visie komen kledingvoorschriften vaker voor.

Bijzonder onderwijs

Bij het bijzonder onderwijs staat een bepaalde levensvisie centraal. Meestal is dit een godsdienstige of levensbeschouwelijke visie. Deze visie bepaalt wat de kledingvoorschriften zijn. Korte rokjes en shirtjes zijn op een christelijke school vaak niet toegestaan. Het niet toestaan van bepaalde kleding mag, zolang de school consequent is en het deel uitmaakt van de grondslag van de school. De school moet volgens de Leidraad kleding op scholen kunnen onderbouwen dat deze uitingen (bijvoorbeeld korte rokjes en shirtjes) niet bij de school horen.

Vakken

Tijdens sommige vakken is het nodig speciale kleding te dragen. Denk bijvoorbeeld aan scheikunde, waarbij de leerlingen een witte jas aan moeten en een veiligheidsbril. Of gymles, waar gymschoenen belangrijk zijn. Deze regels staan vermeld in de schoolgids van je kind.

Gezichtsbeddenkende kleding

2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding van kracht. Er geldt (onder meer) in onderwijsinstellingen een verbod op het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn. De leerkrachten, leerlingen en ouders die de school bezoeken moeten zich aan het verbod houden. Alle vormen van gezichtsbedekking vallen eronder, zoals bivakmutsen, boerka’s, niqabs en integraalhelmen. De volgende kleding is gewoon toegestaan en valt niet onder het verbod: hoofddoek, hoed, sluier die het gezicht niet bedekt en geschminkt gezicht.

Er gelden de volgende uitzonderingen:

  • Kleding die noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid.
  • Kleding die noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld. Bijvoorbeeld een beschermend masker bij het uitoefenen van de schermsport.
  • Als het passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit, waarbij gezichtsbedekkende kleding naar maatschappelijke opvattingen passend is. Bijvoorbeeld kleding voor carnaval.

Bezwaar

Als ouder kun je bezwaar maken tegen de kledingvoorschriften van de school. Het komt voor dat er dan een gesprek wordt ingepland met de school. Een tip: vraag om een gesprek met de directie van de school voor het beste resultaat. Geen resultaat? Dan kun je een formele klacht indienen. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe je dit doet. Informatie over de klachtenregeling vind je in de schoolgids. Als je met meerdere ouders bent, is het verstandig de MR in te schakelen.

Discriminatie

In het geval van discriminatie kunnen ouders een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze kunnen daar een misstand melden of een oordeel aanvragen. Dat laatste betekent dat de klacht wordt behandeld tijdens een openbare zitting.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

In gesprek met school

Om een probleem of klacht op te lossen zijn het eerste aanspreekpunt de medewerkers van de school. Praat eerst met de leerkracht of intern begeleider.

Lees meer
Dossier

Waar u terecht kunt met een klacht

Een klacht bespreekt een ouder meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt kan een ouder een klacht indienen.

Lees meer
Dossier

Hoe ziet de medezeggenschap eruit?

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Mobieltjesverbod

Smartphones, tablets en smartwatches mogen vanaf 2024 niet meer in de klas worden gebruikt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.