Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Start op de basisschool > Korter of langer kleuteren

Korter of langer kleuteren.

Kleuters starten meestal na hun vierde verjaardag op de basisschool. Dat betekent dat veel kleuters geen volledig schooljaar volmaken. Maar hoe lang kleutert een kind dan? Wie beslist dat en hoe zit dat ook weer met groep 0?

Hoe lang kleutert een kind?

De kleuterklas duurt twee jaar: groep 1 en 2. Omdat kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar de basisschool gaan, start niet ieder kind op hetzelfde moment in het schooljaar. Daardoor kan er soms onduidelijkheid bestaan over wanneer je kind van groep 1 naar groep 2 of van groep 2 naar groep 3 gaat. De school beslist op basis van de ontwikkeling van je kind of die doorgaat naar de volgende groep. Is je kind aan het begin van het schooljaar jarig? Dan kleutert je kind waarschijnlijk iets korter dan 2 hele jaren. Is je kind juist aan het einde van het schooljaar jarig? Dan is de kans groot dat je kind langer in de kleuterklas blijft.

Een basisschool stelt zelf regels op voor langer kleuteren (en zittenblijven). Deze regels staan in het onderwijskundig beleid van de school. Dit beleid moet de school noemen in het schoolplan. Hoe lang je kind kleutert, hangt dus af van wanneer je kind begint op school én hoe snel je kind zich ontwikkelt.

Heeft je kind wat langer nodig om te wennen op school? Dan kan de school besluiten om je kind langer dan twee schooljaren te laten kleuteren. Dit noemen we niet ‘blijven zitten’, maar kleuterverlenging. Er zijn scholen die naar de geboortedatum kijken van je kind, maar dit mag niet het enige zijn dat beslist of je kind overgaat of niet.

Hoe beslist school of een kleuter korter of langer moet kleuteren?

De leraar kijkt naar de ontwikkeling van je kind. Bijvoorbeeld of je kind een eigen naam kan schrijven, geconcentreerd aan een taak kan werken en interesse toont in cijfers. Ook is er ook aandacht voor hoe je kind omgaat met klasgenoten, eigen gevoelens onder woorden kan brengen en rekening houdt met die van anderen. Lichamelijke ontwikkeling is ook belangrijk, zoals een potlood of pen vasthouden.

De ontwikkeling van je kind gaat nog in sprongen. Wat je kind de ene dag nog niet kan, lukt de dag erna misschien ineens wel. Het kan dus zomaar gebeuren dat een kind in januari helemaal nog niet klaar is voor groep 3, maar in mei of juni wel. Het is dus belangrijk om af te wachten hoe je kind zich in die laatste periode ontwikkelt. De school houdt de ontwikkeling van ieder kind bij in een leerlingdossier.

De rol van ouders

De school beslist of je kind overgaat naar de volgende groep. Er zijn geen wettelijke regels hierover vastgesteld. In de schoolgids staat welke regels de school heeft over overgaan en zittenblijven.

Tijdens de kleuterperiode houdt de leraar je op de hoogte over de ontwikkeling van je kind. Dat kan zijn op de vaste momenten van oudergesprekken of zo nodig tussendoor. De overstap naar groep 3 is in de meeste gevallen een logische stap. Soms twijfelt de school of een leerling klaar is voor groep 3. Veel scholen vragen dan om de mening van de ouders. Andersom kun je ook in gesprek gaan met de leraar, als jij zelf twijfels hebt.

In beide gevallen kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Kan je kind zich een wat langere tijd op een taak concentreren?
  • Is je kind zelfstandig?
  • Speelt je kind met de oudere of juist jongere kinderen in de klas?
  • Toont je kind interesse in schrijven, lezen en rekenen?
  • Kan je kind de eigen naam schrijven?
  • Is je kind toe aan een nieuwe uitdaging?
  • Is je kind nog erg speels?
  • Wat zegt je kind er zelf over?

Groep 0 en de oude oktoberregeling

Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken sommige basisscholen naar de geboortedatum van je kind. Dit komt door de oude 1-oktobergrens. Tot 1985 mocht een kind alleen van de kleuterklas naar de lagere school als die vóór 1 oktober 6 jaar werd. In 1985 is deze regel afgeschaft en sindsdien kijken scholen naar de ontwikkeling van je kind.

Sommige scholen passen deze regeling nog steeds toe, bijvoorbeeld door je kind in groep 0 te plaatsen. Er zijn ook scholen die de grens op 1 januari stellen. Maar de geboortedatum van een kind mag niet bepalen of je kind overgaat of blijft zitten.

Vragen?

Kom je er nog niet helemaal uit of heb je andere vragen? Bel, mail of Whatsapp met onze experts van het Adviespunt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vrijheid van onderwijs

In Nederland hebben we vrijheid van onderwijs. Wat is dit precies en wat betekent het voor jou en je kind?

Lees meer
Dossier

Aanmelden basisschool

Je hebt een basisschool voor je kind gekozen. Nu is het tijd om je kind bij die school aan te melden. Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Lees meer
Dossier

Geweigerd door de basisschool

Is je kind geweigerd op de basisschool? Dan heb je vast vragen. Mag de school je kind wel weigeren? Om welke redenen mag dat, en wat kun je doen?

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.