Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Scholen gaan creatief om met richtlijnen

Scholen gaan creatief om met richtlijnen.

1 mei 2020 Nieuws
Richtlijnen voor scholen

Per 11 mei gaan basisscholen gedeeltelijk weer open. Het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, de BSO en opvangcentra gaan volledig open. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Het uitgangspunt is dat er hele dagen les wordt gegeven en dat leerlingen om de dag naar school gaan. Scholen mogen daar naar eigen inzicht van afwijken en dat doen ze ook. Dit blijkt uit de signalen die Ouders & Onderwijs van ouders ontvangt.

De richtlijnen

Direct nadat het kabinet had besloten de basisscholen vanaf 11 mei gedeeltelijk te openen, zijn er door het ministerie en de PO-Raad richtlijnen opgesteld. Het uitgangspunt is dat er hele dagen les wordt gegeven en dat leerlingen om de dag naar school gaan. Scholen mogen daar naar eigen inzicht van afwijken. Minister Slob zei hierover dat scholen niet aan het onmogelijke kunnen worden gehouden en zelf ook een vrijheid hebben voor de invulling van het onderwijs na 11 mei. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er veel leerkrachten ziek zijn. Per school zijn er dus verschillen. Maar de richtlijnen zijn natuurlijk niet voor niks opgesteld.

Signalen van ouders

Scholen zijn druk met het opstellen van een werkbaar plan om per 11 mei les te verzorgen. Op veel scholen gaat dit goed. Zij bieden oplossingen die aansluiten bij de richtlijnen. Helaas ontvangt Ouders & Onderwijs ook veel signalen van ouders over scholen die zich niet houden aan de richtlijnen. Ouders benoemen veelal de volgende situaties:

 • Scholen openen niet op 11 mei, maar op een veel later moment
 • Kinderen uit één gezin gaan niet op dezelfde dag naar school
 • De kinderen moeten halve dagen of in shifts van twee uur naar school
 • Scholen passen de schooltijden aan waardoor er geen aansluiting is met de BSO
 • Volledige klassen gaan naar school
 • Scholen zetten instroom 4-jarigen ‘on hold’
 • Er wordt geen onderwijs geboden aan niet-leerplichtige leerlingen die voor de crisis al wel naar school gingen
 • Het speciaal (basis) onderwijs gaat niet 100% open

Wat kunnen ouders doen?

Voor ouders die geconfronteerd worden met een of meer van de bovenstaande situaties, of die zich niet kunnen vinden in de wijze waarop het onderwijs na 11 mei wordt vormgegeven zijn er een aantal mogelijkheden:

 • Ouders kunnen over de situatie contact opnemen met de schoolleiding en natuurlijk het schoolbestuur waaronder de school valt. Het schoolbestuur is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk voor het onderwijs.
 • Ouders kunnen contact opnemen met de medezeggenschapsraad (MR) en bij de MR-ouders navragen of, en zo ja waarom zij hebben ingestemd met de plannen.
 • Ouders kunnen op werkdagen contact opnemen met het adviespunt van Ouders & Onderwijs op 088-60501010 of via vraag@oudersenonderwijs.nl
 • Ook kan er een signaal worden afgegeven bij de Onderwijsinspectie door te bellen met 088-6696060 of via deze link.

Hoe meer ouders actie ondernemen en bovenstaande stappen zetten, hoe groter de kans op verbetering! Trek dus vooral op met andere ouders en geef deze informatie door.

Meer informatie

Ouders & Onderwijs brengt alle signalen van ouders in kaart. Wanneer er nieuwe informatie bekend is informeren wij ouders hierover via onze website en social media kanalen. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u in onze FAQ. Voor persoonlijk advies kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101 of een bericht sturen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: scholen zijn open en de coronagevallen nemen toe, wat nu?

De middelbare scholen zijn weer volledig van start gegaan. De basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) begonnen al eerder volledig, wat ook gold voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier.

Lees meer

Basisscholen deels open per 11 mei

Vanaf 11 mei mogen basisscholen gedeeltelijk weer open. Het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, de BSO en opvangcentra gaan volledig open. Middelbare scholen blijven zeker tot 1 juni dicht. Dat maakte het kabinet dinsdagavond bekend.

Lees meer

Hoe kan de MR te werk gaan in coronatijd?

Minister-president Rutte zei tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag dat bij het gedeeltelijk opengaan van de basisscholen na de meivakantie een belangrijke rol voor de MR is weggelegd. Scholen wordt de ruimte geboden om maatwerk te bieden in nauw overleg met de MR.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.