Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Klachten bij examens

Klachten bij examens.

Soms zijn er klachten of problemen tijdens de eindexamens. Je kind komt te laat, is ziek, krijgt niet de toegezegde extra tijd of wordt tijdens het examen ergens door afgeleid. Dat kan heel vervelend zijn. De school zal in de meeste gevallen met een passende oplossing komen. Hieronder lees je er meer over.

Klachten indienen over examens

Door (onvoorziene) omstandigheden kan het zijn dat je kind benadeeld wordt tijdens de examenperiode. In de meeste gevallen is het dan goed om een klacht in te dienen, zowel bij school als bij het LAKS. De actie die je onderneemt hangt wel af van de omstandigheden.

Hieronder 7 situaties bij het examen waarover je een klacht kan indienen of waarbij in overleg met school gekeken moet worden naar een passende oplossing:

 1. Fout in het examen
 2. Te laat voor het examen
 3. Ziek of ernstige situatie (overlijden familielid)
 4. Organisatorische problemen tijdens de examens
 5. Ondersteuning of extra tijd niet gekregen
 6. Strafmaatregel
 7. Fraude 

1. Fout in het examen

Zat er een fout in het examen? Was een vraag onduidelijk? Of stonden er Franse woorden in het examen Nederlands? Was een antwoord op het antwoordblad niet volledig? 

Dat zijn problemen tijdens de examens waar je kind een melding van kan maken bij het LAKS. Een klacht indienen over fouten kan helpen om het cijfer eerlijker te maken.

2. Te laat voor het examen

Tot een half uur na de start van het examen mag je kind nog aanschuiven. Is je kind meer dan een half uur te laat? Dan mag die het examen niet meer maken. 

Breng in dat geval meteen de directeur op de hoogte. Die oordeelt dan of je kind een geldige reden had om te laat te komen. Ook beslist de directeur over de vervolgstappen. Hiervan krijg je schriftelijk bericht.

3. Ziek of ernstige situatie (overlijden familielid)

Is je kind ziek? Of is er iets anders gebeurd, waardoor je kind geen examen kan doen? Bijvoorbeeld een epileptische aanval vlak voor het examen of het overlijden van een familielid? In die gevallen is het meestal aan te raden om je kind ziek te melden. 

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de directeur van de school. Die beslist uiteindelijk of je kind een geldige reden heeft om het examen niet te maken en over de vervolgstappen. Hiervan krijg je schriftelijk bericht. 

Bedenk je goed of je kind op dat moment het examen écht niet kan maken. Het missen van een examen heeft soms verstrekkende gevolgen voor bijvoorbeeld het maken van herkansingen of een geboekte vakantie.

4. Organisatorische problemen tijdens de examens

Was er geluidsoverlast? Startte het examen te laat? Of waren er andere problemen rondom de organisatie van het examen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de examensecretaris van de school. Laat je kind ook een klacht indienen bij LAKS

Zijn er grote fouten gemaakt? In uitzonderlijke gevallen wordt het examen ongeldig verklaard. Je kind mag of moet het examen dan opnieuw maken. 

5. Ondersteuning of extra tijd niet gekregen

Het gebeurt ook wel eens dat je kind niet de toegekende ondersteuning of extra tijd kreeg. Dat is heel vervelend. Is dit jouw kind overkomen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de examensecretaris van de school. Laat je kind van deze klacht ook melding maken bij LAKS

Zijn er grote fouten gemaakt? Dan kan dat zelfs tot gevolg hebben dat het examen ongeldig wordt verklaard en je kind het examen opnieuw mag/moet maken.

6. Strafmaatregel

Heeft je kind volgens de school iets tegen de regels in gedaan? Bij voorbeeld spieken of een verkeerde rekenmachine gebruikt? En heeft hij hiervoor straf gekregen? Dan krijg je hiervan schriftelijk bericht. 

Ben je het er niet mee eens? Dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement vind je hierover informatie. Laat je kind ook een melding maken bij LAKS

7. Fraude

Het komt wel eens voor dat er fraude geconstateerd wordt. In dat geval kan de Onderwijsinspectie besluiten examens ongeldig te verklaren. Als dat gebeurt, moet je kind de examens opnieuw maken. De school informeert je in dat geval over de vervolgstappen.

Examens inhalen of opnieuw maken

Is één van bovenstaande situaties op jouw kind van toepassing? En moet die één of meer examens inhalen? Dan kan dat in de meeste gevallen in het tweede tijdvak. Bij uitzondering kan ook worden uitgeweken naar het derde tijdvak in augustus.

Veelgestelde vragen Klachten bij Examens.

Je kind mag tot een half uur na de start van het examen nog aanschuiven.

Is je kind meer dan een half uur te laat? Dan mag die het examen niet meer maken. Breng in dat geval meteen de directeur op de hoogte. Die beoordeelt dan of je kind een geldige reden had om te laat te komen. Ook beslist de directeur over de vervolgstappen. Hiervan krijg je schriftelijk bericht.

Soms gebeurt er tijdens het examen iets onverwachts. Er is bijvoorbeeld veel geluidsoverlast, iemand in de klas had een lesboek op tafel of de stroom viel uit tijdens een digitaal examen. Dat is heel vervelend en kan gevolgen hebben voor het examen.

De examensecretaris van de school beslist, samen met de Onderwijsinspectie, of de examenuitslag geldig blijft of niet. Een ongeldig verklaard examen moet opnieuw gemaakt worden. Dat gaat in de meeste gevallen niet ten koste van een herkansing.

Neem bij onregelmatigheden dus zo snel mogelijk contact op te nemen met de examensecretaris van de school. Laat je kind ook contact opnemen met de klachtenlijn van het LAKS.

Het komt voor dat een leerling de toegekende ondersteuning of extra tijd niet kreeg. Dat is heel vervelend.

Is dit jouw kind overkomen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de examensecretaris van de school. Laat je kind ook contact opnemen met de klachtenlijn van het LAKS.

Zijn er grote fouten gemaakt? Dan kan dat zelfs tot gevolg hebben dat het examen ongeldig wordt verklaard en je kind het examen opnieuw mag/moet maken.

Als je kind de regels overtreedt kan de directeur van de school de volgende maatregelen nemen:

 • Je kind krijgt een cijfer 1 voor een toets van het examen.
 • Je kind mag niet meer meedoen aan het examen of wordt uitgesloten van deelname aan sommige vakken.
 • De eerder gemaakte toetsen van het examen zijn ongeldig.
 • Je kind moet het examen opnieuw doen.

Ben je het er niet mee eens? Dan kun je in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. In het examenreglement vind je hierover informatie. De commissie neemt binnen 5 dagen een beslissing.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.