Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Herkansen examens

Herkansen examens.

Als je kind een onvoldoende voor een schoolexamen of het centraal examen haalt, kan je kind soms herkansen. Welke regels gelden er voor herkansingen? Wanneer zijn de herkansingen? En mag je herkansen om alleen je cijfer op te hogen?

Herkansen schoolexamens

De school legt de data, regels en mogelijkheden voor het herkansen van schoolexamens vast in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA lees je op hoeveel herkansingen je kind recht heeft, op welke data de herkansingen zijn en of er nog andere voorwaarden zijn.

Herkansing centraal examen

Is je kind niet in één keer geslaagd voor het centraal examen, maar ook nog niet definitief gezakt voor het eindexamen? Dan kan je kind in het tweede tijdvak een herkansing doen. Dat is in de periode van18 juni tot en met 25 juni 2024.

Hoeveel examens mag je maximaal herkansen?

Voor de hoeveelheid herkansingen gelden er landelijke regels. Elk kind mag in principe maximaal één vak herkansen van het centraal examen.

Doet je kind examen voor vmbo bb of kb? Dan mag je kind zowel een beroepsgericht vak als een algemeen vak herkansen.

Welk vak herkansen?

In de meeste gevallen geeft de school een advies over welk vak je kind het beste kan herkansen. Soms zijn er meer mogelijkheden om toch nog het diploma te halen. Stel jezelf dan de volgende vragen:

 • In welk vak is je kind het beste?
 • Welk cijfer is het makkelijkst op te hogen? Bijvoorbeeld omdat één cijfer heel laag is, of omdat je kind dat vak net niet gehaald heeft.

Cijfer ophogen door herkansing

Alle leerlingen, ook geslaagde, mogen deelnemen aan een herkansing van het centraal examen om een cijfer te verbeteren. Maakt je kind de herkansing slechter dan het eerder gemaakte examen? Niks aan de hand: het hoogste cijfer telt in dat geval.

Toch een aangepast herexamen?

Heeft je kind geen aangepast eindexamen gedaan maar toch behoefte aan ondersteuning bij de herkansing? Dit kan alsnog aangevraagd worden. Hiervoor kun je terecht bij de directie van de school van je kind. Het CvTE (College voor Toetsen en Examens) bekijkt samen met de school welke aanpassingen mogelijk zijn. De uiteindelijke beslissing om deze extra aanpassingen toe te passen, ligt bij de schooldirectie.

Derde tijdvak in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen mag je kind in het derde tijdvak in augustus een staatsexamen doen. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens in het derde tijdvak af. Deze examens zijn dus niet op de eigen school.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: 5 juni 2024
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: 12 juni 2024
 • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 28 juni 2024

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
 • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
 • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
 • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

De regels over herkansen zijn hetzelfde voor het herexamen vmbo-gl, vmbo-t, havo en vwo.

Voor vmbo-bb en kb gelden andere herkansingsregels. Deze leerlingen mogen zowel het beroepsgerichte vak als een algemeen vak herkansen. Zij hebben dus recht op twee herkansingen.

Nee, dat kan niet. Als je kind is gezakt is het niet mogelijk datzelfde jaar een diploma van een ander niveau te krijgen.  

Je kind kan het schooljaar erna wel een diploma krijgen op een lager niveau. Daarvoor moet je kind tijdens de examenperiode een jaar later één vak via het staatsexamen op havo of vmbo niveau doen. Je kind krijgt dan een diploma via het staatsexamen op dat niveau. Als je kind gezakt is voor het vmbo dan is deze mogelijkheid er niet.

Lees hier over wat je kunt doen wanneer je kind is gezakt.

Meestal kan dat niet. Er zijn een aantal situaties waarin je kind wel al op het hbo kan starten: 

 • Je kind kan in sommige situaties alsnog slagen door het combinatiecijfer te verhogen via de septemberroute. Met deze route kan je kind toch op tijd (voor 1 oktober) het diploma halen en nog toelaatbaar zijn voor een hbo-opleiding. Neem contact op met de gekozen hbo-opleiding over de mogelijkheden. 
 • Je kind kan kiezen voor een combitraject vavo met hbo. Je kind combineert dan via de vavo  één of twee niet behaalde havo- of vwo-vakken met een (gedeelte van een) hbo-opleiding. Hiervoor heb je instemming van het hbo nodig. Let wel op de kosten, zolang je kind nog op de vavo vakken volgt is er geen studiefinanciering mogelijk. Lees meer over het vavo. 
 • Als je kind al een mbo 4-diploma heeft. 
 • Is je kind 21 jaar of ouder, komt je kind van een buitenlandse middelbare school of gaat je kind een kunstopleiding doen? Dan is het soms mogelijk om een toelatingstoets te maken op het hbo. Deze toets bepaalt of je kind voldoende kennis heeft om met de opleiding te starten. Meer informatie kun je vinden via de hbo-school.
 • Is je kind 18 jaar of ouder? Dan kan je kind zich mogelijk ook aanmelden bij de Open Universiteit.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.