Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Herkansen examens

Herkansen examens.

Als je kind een onvoldoende voor een schoolexamen of het centraal examen haalt, kan je kind soms herkansen. Welke regels gelden er voor herkansingen? Wanneer zijn de herkansingen? En mag je herkansen om alleen je cijfer op te hogen?

Herkansen schoolexamens

De school legt de data, regels en mogelijkheden voor het herkansen van schoolexamens vast in het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA lees je op hoeveel herkansingen je kind recht heeft, op welke data de herkansingen zijn en of er nog andere voorwaarden zijn.

Herkansing centraal examen

Is je kind niet in één keer geslaagd voor het centraal examen, maar ook nog niet definitief gezakt voor het eindexamen? Dan kan je kind in het tweede tijdvak een herkansing doen. Dat is in de periode van 19 juni t/m vrijdag 30 juni 2023.

Hoeveel examens mag je herkansen?

Voor de hoeveelheid herkansingen gelden er landelijke regels. Elk kind mag in principe maximaal één vak herkansen van het centraal examen. Er is een uitzondering wanneer je kind een of meerdere examens heeft gemist door ziekte. Dan mogen er in de herkansingsronde nog maximaal twee examens worden gemaakt.

Welk vak herkansen?

In de meeste gevallen geeft de school een advies over welk vak je kind het beste kan herkansen. Soms zijn er meer mogelijkheden om toch nog het diploma te halen. Stel jezelf dan de volgende vragen:

  • In welk vak is je kind het beste?
  • Welk cijfer is het makkelijkst op te hogen? Bijvoorbeeld omdat één cijfer heel laag is, of omdat je kind dat vak net niet gehaald heeft.

Cijfer ophogen door herkansing

Alle leerlingen, ook geslaagde, mogen deelnemen aan een herkansing van het centraal examen om een cijfer te verbeteren. Maakt je kind de herkansing slechter dan het eerder gemaakte examen? Niks aan de hand: het hoogste cijfer telt in dat geval.

Derde tijdvak in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen mag je kind in het derde tijdvak in augustus een staatsexamen doen. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens in het derde tijdvak af. Deze examens zijn dus niet op de eigen school.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

  • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: woensdag 7 juni 2023
  • Uitslag eerste tijdvak overige examens: woensdag 14 juni 2023
  • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 6 juli 2023

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

  • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
  • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
  • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
  • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent cum laude? Wat heeft je kind eraan? Welke eisen gelden er?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Lees in dit artikel alles over het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.