Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Examens > Centraal eindexamen

Centraal eindexamen.

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens. De schriftelijke examens worden in drie tijdvakken afgenomen. De data van de digitale en praktijk-examens zijn diverser en hangen deels af van de school.

Centraal eindexamen 2020/2021

Door de coronaperiode is er dit jaar een aantal wijzingen in de manier waarop het examen wordt afgenomen. Wat is dit jaar anders dan voorgaande jaren?

  • Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen.
  • Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 2 vakken herkansen in plaats van 1.
  • Leerlingen mogen het cijfer van één vak niet mee laten tellen (duimregel) bij het bepalen van de uitslag. Dit vak mag geen kernvak zijn.Dit geldt ook voor het profielwerkstuk.
  • Leerlingen die in het tweede tijdvak opgaan voor de eerste kans van het centraal examen van 1 of meerdere vakken maken in een extra, derde tijdvak een eventuele herkansing.
  • Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak in het vmbo sluiten dit vak af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).

Zie voor een nadere toelichting op bovenstaande punten het artikel op onze website.

Digitale, schriftelijke en praktijkexamens

Bij het centraal examen denken de meeste mensen meteen aan een stille en volle gymzaal met tafels en stoelen, waar leerlingen hard zitten te zwoegen op een papieren examen. In de praktijk wordt het centraal examen op verschillende manieren afgenomen. Op het vmbo-gl, vmbo-tl, havo en vwo worden de centrale examens op papier afgenomen. Op het vmbo-b en het vmbo-k kiest de school of de centrale examens op papier of digitaal worden afgenomen. De meeste scholen hebben een digitaal examen. Daarnaast zijn er in de meeste leerwegen van het vmbo ook praktijkexamens, waarin leerlingen in de praktijk laten zien wat ze kunnen. Meer informatie over het eindexamen is te vinden op www.examenblad.nl. Alle regels over het examen staan in het Eindexamenbesluit VO.

Examendata en -rooster

Aan het begin van ieder schooljaar wordt vastgelegd in welke periode de centrale examens worden afgenomen. De digitale en praktijkexamens beginnen vaak al in april en kunnen tot eind juni worden afgenomen. De school plant deze data zelf in, hiervoor zijn geen vaste dagen per vak vastgesteld. Bij de papieren examens is dat anders. Deze worden in mei gemaakt, volgens een vaststaand rooster. In deze periode maken leerlingen het volledige examen. Dit heet ook wel het eerste tijdvak.

Wilt u weten wat het rooster van uw kind is? Kijk dan op www.mijneindexamen.nl. Daar vindt u meer informatie over het examen en kunt u voor uw kind een persoonlijk overzicht maken.

Aangepaste examens

In sommige gevallen kan de school afwijken van de standaard afname. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dyslexie, een zware handicap of bij ziekte. Er kan extra tijd worden toegekend, een leerling kan apart worden geplaatst, examens kunnen in het tweede en derde tijdvak worden afgenomen of een leerling kan gespreid examen doen. Lees meer over de mogelijkheden.

Herkansing en bijzondere situaties

Is er iets niet volgens plan gegaan? Of heeft je kind een herkansing nodig? Dan komt je kind terecht in het tweede tijdvak, de herkansingsperiode. Deze valt meestal in juni. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling gebruik maken van de mogelijkheid voor een staatsexamen in het derde tijdvak in augustus. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens in het derde tijdvak af. Deze examens zijn dus niet op de eigen school.

Geslaagd, herkansing of gezakt

Voor elk schooltype zijn eisen opgesteld om te kunnen slagen voor het eindexamen. Het behaalde diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding. Niet iedereen haalt het examen. Ook dan zijn er nog voldoende mogelijkheden om een diploma te halen. Lees hier alles over de eisen om te slagen en over wat je kunt doen als je kind moet herkansen of gezakt is. Ouders en leerlingen horen van de school of ze geslaagd of gezakt zijn.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Rekenexamen mbo

Het is voor alle studenten in het mbo verplicht om mee te doen aan het rekenexamen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.