Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Voorlopig schooladvies

Voorlopig schooladvies.

Veel scholen geven aan het eind van groep 7 of het begin van groep 8 al aan welk vervolgonderwijs het beste bij een kind past. Dit wordt meestal het ‘voorlopig schooladvies’ genoemd. Wat zegt dit voorlopig schooladvies? Wanneer kunnen jij en je kind dit voorlopig advies verwachten? En wat betekent dit voor het vervolgonderwijs van je kind? We leggen het voor je uit.

Wat is het voorlopig schooladvies?

Het ‘voorlopig schooladvies’ is geen wettelijke term. Toch geven scholen vaak al aan het einde van groep 7 of het begin van groep 8 aan welk schooladvies je kind waarschijnlijk krijgt. Dat wordt ook wel het voorlopig schooladvies, preadvies of kijkadvies genoemd. Het is de inschatting van de school over jouw kind. In de tijd tot januari van groep 8 kan je kind zich nog anders ontwikkelen en kan het advies nog veranderen.

Vraag voor meer duidelijkheid op de school van je kind hoe zij met de termen ‘voorlopig’ en ‘definitief schooladvies’ omgaan of kijk in de schoolgids.

Wanneer een voorlopig schooladvies?

Vanaf het schooljaar 2023/2024 zijn de momenten waarop advies wordt gegeven anders dan voorgaande schooljaren. In schooljaar 2023/2024 krijgen tussen 10 en 31 januari alle kinderen uit groep 8 het voorlopig schooladvies.

Nadat je kind in februari de doorstroomtoets heeft gemaakt, wordt dit advies pas definitief. Het advies kan dan gelijk blijven of naar boven worden bijgesteld, maar niet naar beneden.

Basisscholen moeten uiterlijk 24 maart 2024 voor elk kind in groep 8 een definitief schriftelijk advies geven.

Hoe komt de school tot een voorlopig schooladvies?

Om het voorlopig advies te bepalen, kijken scholen naar testuitslagen van het leerlingvolgsysteem (LVS). Ook de werkhouding en motivatie van je kind kunnen hierbij meetellen. Hiervoor gelden geen wettelijke regels. Hoe een school dingen mee laat tellen kan dus per school verschillen.

Entreetoets voor groep 7

Vanaf het schooljaar 2023/2024 maken kinderen in groep 7 geen aparte Entreetoets meer. Wel is er de E7-toets van het leerlingvolgsysteem.

De uitslag daarvan laat zien welk vervolgonderwijs na groep 8 het beste bij je kind past. Dat is al een inschatting voor het advies waar de school in groep 8 op zal uitkomen.

Richtlijnen bij schoolkeuze en open dagen

Met het voorlopig advies kunnen jij en je kind ook al nadenken over geschikte middelbare scholen en open dagen bezoeken. Wacht met de aanmelding voor een middelbare school tot je een definitief schooladvies hebt gekregen. Het definitieve advies is leidend en heeft invloed op de aanmelding van je kind.

Niet eens met het voorlopig schooladvies

Het kan zijn dat jullie het niet eens zijn met het voorlopig schooladvies. Ga dan, bij voorkeur samen met je kind, hierover in gesprek met de school. Het kan helpen jullie wensen en verwachtingen met de leraar te delen en met elkaar te bedenken welke opties er zijn.

Benoem eventuele persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn geweest op de prestaties van je kind. Mogelijk kan de school je kind nog extra begeleiden of helpen om op het meest passende niveau uit te komen.

FAQ Schooladvies .

De school besteedt veel aandacht aan het geven van een passend advies. Toch kan zijn dat je het hier als ouder niet of niet volledig mee eens bent. Lees hier wat je kunt doen als je het niet eens bent met het schooladvies. 

In principe geldt een vrije schoolkeuze voor iedereen. Feitelijk wordt de keuze beperkt door het schooladvies en de toelatingseisen. Lees meer over het aanmelden van je kind op de middelbare school. 

Heeft je kind een hoger advies gekregen op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? Dan moet de school dat advies naar boven aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is. Daarmee kun je je kind op een hoger schooltype aanmelden. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet aan te passen. De school moet kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen.

Lees meer over het schooladvies.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer
Dossier

Doorstroomtoets groep 8

Alle leerlingen in groep 8 maken een doorstroomtoets. Dit kun je als ouder verwachten.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.