Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Uitslag doorstroomtoets

Uitslag doorstroomtoets.

Bij het maken van een doorstroomtoets (voorheen de eindtoets) hoort ook een uitslag. Wat betekent deze uitslag voor het schooladvies? En wat als de uitslag van de doorstroomtoets anders is dan het voorlopig schooladvies?

Wanneer komt de uitslag van de doorstroomtoets 2024? 

Uiterlijk 15 maart ontvangen scholen de uitslagen van de doorstroomtoets. De school van je kind laat dit uiterlijk 24 maart aan jullie weten. Om ouders te helpen de resultaten goed te begrijpen, hebben de meeste toetsaanbieders speciale informatie voor ouders gemaakt. Is er iets onduidelijk? Dan kan de school uitleg geven.

Uitslag doorstroomtoets hoger dan schooladvies?

Als je kind de doorstroomtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat in januari is gegeven, moet de basisschool het schooladvies aanpassen aan de uitslag van de doorstroomtoets. Dit wordt dan het definitieve schooladvies. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet te doen. De school moet dan kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen. 

Heeft je kind bijvoorbeeld voor de doorstroomtoets een hele schoolsoort hoger gescoord en wil de school maar voor een halve schoolsoort aanpassen? In uitzonderlijke gevallen kan de school dit doen als ze denken dat het niet goed is voor je kind. Ze moeten hiervoor goede redenen hebben. Ben je het niet eens met het schooladvies? Ga dan in gesprek met school. Komen jullie er niet uit? Dan kun je een klacht indienen. 

Schooladvies hoger dan uitslag doorstroomtoets?

Is de uitslag van de doorstroomtoets hetzelfde of minder hoog dan het schooladvies? Dan verandert er niets en wordt het voorlopig schooladvies van januari het definitieve schooladvies. Het schooladvies wordt nooit naar beneden aangepast.

Schooladvies 2024 aangepast?

Is het schooladvies van je kind aangepast? Dan moeten middelbare scholen je kind ook toelaten op dat niveau. De aanmeldperiode voor de middelbare school is 25 maart t/m 31 maart 2024.

Toetsadvies in groep 8

Officieel heet de uitslag van de doorstroomtoets in groep 8 het toetsadvies. Vijf adviezen daarvan zijn dubbele toetsadviezen: pro/vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k/gt, vmbo-gt/havo en havo/vwo. Alleen bij een hoge score kan het toetsadvies enkelvoudig vwo zijn.

Het doel van de dubbele toetsadviezen is om je kind zoveel mogelijk kansen te bieden op vervolgonderwijs dat goed aansluit.

Leerresultaten van de basisschool

De doorstroomtoets geeft ook inzicht in de leerresultaten van een basisschool met een overzicht van de gemiddelde scores van de leerlingen van de school. Met deze informatie bepaalt de Onderwijsinspectie of het onderwijs van de school goed genoeg is. De resultaten worden ook door de Onderwijsinspectie gebruikt in het totaaloordeel over een school.

FAQ Doorstroomtoets.

De naamsverandering van eindtoets naar doorstroomtoets moet duidelijk maken dat een kind zich ook na het afnemen van de toets in groep 8 blijft ontwikkelen.

De doorstroomtoets van groep 8 is dit schooljaar van 29 januari tot en met 18 februari. Binnen die periode kiezen de scholen zelf op welke dagdelen, maximaal twee, ze de toets afnemen. Dat is dus na het schooladvies van januari en vóór het definitieve schooladvies wordt gegeven. Lees meer over de doorstroomtoets

Het ziet er naar uit dat basisscholen voor groep 8 in 2023-2024 kunnen kiezen uit de volgende doorstroomtoetsen:

Sommige leerlingen hoeven geen doorstroomtoets te maken. Als jij en je kind het wel willen, mag dat wel. Het gaat om de volgende leerlingen:

  • Leerlingen met een uitstroomprofiel vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding, vastgelegd en onderbouwd in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de betreffende leerling.
  • Leerlingen met een IQ lager dan 75.
  • Leerlingen die minder dan 4 jaar in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen.

Heeft je kind een hoger advies gekregen op de doorstroomtoets dan het voorlopig advies van januari? Dan moet de school dat advies naar boven aanpassen. Ook als dat voor een halve schoolsoort is. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de school besluiten dat niet te doen. De school moet kunnen motiveren en onderbouwen waarom het echt niet goed is voor je kind om het advies naar boven aan te passen. 

Lees meer over het schooladvies.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.