Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Hulp aan thuiszitters.

Wat kunnen ouders doen wanneer hun kind langdurig niet naar school gaat? Er zijn veel instanties die zich bezighouden met thuiszitters. Ook ouders kunnen bij die instanties terecht voor hulp. Net zomin als er één oorzaak is voor het thuiszitten, is er één beproefd recept voor de aanpak ervan.

Verschillende partijen houden zich bezig met het voorkomen van schooluitval en het terugleiden van thuiszitters naar school:

  • De school waar een leerling (eventueel) ingeschreven staat; deze heeft namelijk de zorgplicht.
  • Samenwerkingsverband: de belangrijkste verantwoordelijkheid voor ieder samenwerkingsverband is het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling. Het terugdringen van het aantal thuiszitters en voorkomen dat er kinderen thuis komen te zitten, vormt een belangrijke indicator voor passend onderwijs en dus van de samenwerkingsverbanden.
  • Onderwijsconsulenten bieden ouders, scholen en samenwerkingsverbanden gratis begeleiding, bemiddeling en advies bij het vinden van geschikt onderwijs voor het kind.
  • Leerplichtambtenaar: de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de thuiszitter woont. Zij zien er op toe dat leerplichtige leerlingen naar school gaan en naar school kunnen.
  • De Onderwijsinspectie: de Onderwijsinspectie lost zelf geen thuiszitterssituaties op, maar spreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan op hun verantwoordelijkheid. Ouders kunnen het contactformulier invullen en daarin hun situatie uitleggen. Het contactformulier gaat naar het toezichthoudend team en dient als signaal.
  • Kinderombudsman: Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag: een afspraak die 196 landen met elkaar hebben gemaakt over de rechten van kinderen. Het recht op goed onderwijs betekent dat een kind naar school moet kunnen gaan, en dat een kind goed les moet krijgen, op een manier die bij het kind past.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Thuisonderwijs

In Nederland gaan we ervan uit dat alle kinderen onderwijs op een school volgen, maar dat hoeft niet.

Lees meer
Dossier

Mogelijkheden voor maatwerk

Soms kunnen kinderen vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk niet of niet volledig naar school.

Lees meer
Dossier

Orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC)

Soms is het gedrag van een kind niet meer te handhaven op school. Een school kan een kind tijdelijk op een andere school plaatsen.

Lees meer
Dossier

Leerplichtige leerlingen niet naar school

In Nederland zijn er kinderen met uiteenlopende en complexe problemen, die niet naar school kunnen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.