Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Start op de basisschool > Onderwijsachterstandenindicator CBS

Onderwijsachterstandenindicator CBS.

Basisscholen hebben de taak om onderwijsachterstanden weg te werken in de kleuterperiode. Zij krijgen hiervoor extra geld van de overheid. Hoeveel geld de school krijgt is afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. Dit werd bepaald in de gewichtenregeling, maar deze is in 2019 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is de onderwijsachterstandenindicator van het CBS gekomen.

Bestrijden onderwijsachterstanden

Naast de bestaande reguliere (normale) bekostiging geldt er voor leerlingen met onderwijsachterstanden een aanvullende financiering. Deze ‘gewichtenregeling’ bepaalt of een school extra middelen krijgt van de overheid om kinderen met een onderwijsachterstand te helpen. Het gaat hierbij om leerlingen in groep 1 en 2.

Opleidingsniveau ouders

Omdat onderzoek heeft aangetoond dat achterstanden van kinderen vaak verband houden met het opleidingsniveau van de ouders, is deze gewichtenregeling sinds 1 augustus 2006 aan het opleidingsniveau van de ouders gekoppeld.

Ouderverklaring

Om aanspraak te kunnen maken op het geld moet de school aantoonbaar maken dat zij voldoen aan de voorwaarden. Daarom vragen de scholen tegenwoordig aan ouders om een ouderverklaring over het opleidingsniveau in te vullen en te ondertekenen. Door de ondertekening krijgt de ouderverklaring rechtsgeldigheid. De school kan zo de formatie inzetten die past bij de populatie van de school. De school heeft geen verplichting om een kopie van diploma’s te overleggen. U als ouder hoeft de school dus geen kopie van een diploma te overleggen en zelfs niet een diploma te tonen; ondertekening van de ouderverklaring volstaat. Als u de ouderverklaring niet wilt ondertekenen hoeft dit niet. De school ontvangt dan ook geen extra geld voor de ondersteuning voor uw kind.

Tot 1-8-2019

De gewichtenregeling kwam per 1 augustus 2019 te vervallen. Het ministerie van OCW wil het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. Lees meer in Wijziging onderwijsachterstandenbeleid.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Vrijheid van onderwijs

In Nederland hebben we vrijheid van onderwijs. Wat is dit precies en wat betekent het voor jou en je kind?

Lees meer
Dossier

Aanmelden basisschool

Je hebt een basisschool voor je kind gekozen. Nu is het tijd om je kind bij die school aan te melden. Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Lees meer
Dossier

Geweigerd door de basisschool

Is je kind geweigerd op de basisschool? Dan heb je vast vragen. Mag de school je kind wel weigeren? Om welke redenen mag dat, en wat kun je doen?

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.