Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Schoolexamens 2024

Schoolexamens 2024.

In de bovenbouw van de middelbare school maakt je kind toetsen die meetellen voor het examen. Dat zijn schoolexamens. Scholen bepalen grotendeels zelf hoe die eruitzien. Welke regels gelden ervoor? Hier lees je er alles over.

Wanneer zijn de schoolexamens in 2024?

De schoolexamens starten op veel scholen al in 3 vmbo en 4 havo en vwo. Dat betekent dat je kind vanaf dat moment al enkele toetsen maakt die meetellen voor het eindexamen. Het verschilt per school wanneer de schoolexamens 2024 zijn.

Regels in PTA en examenreglement

Welke regels gelden er voor het schoolexamen? De overheid bepaalt de onderwerpen. De verdeling van de lesstof over het centraal examen en het schoolexamen ligt vast in het examenprogramma. 

Middelbare scholen bepalen zelf de verdere regels voor het schoolexamen. Deze regels staan in twee documenten: het examenreglement en het programma voor toetsing en afsluiting (PTA). De docent van je kind kijkt de schoolexamens na.

Vakken met alleen schoolexamen

Voor sommige vakken zijn er geen centrale examens. De cijfers van die vakken bestaan dan alleen uit schoolexamens. Dit geldt bijvoorbeeld voor het sectorwerkstuk in het vmbo en het profielwerkstuk op havo en vwo. 

Maar ook voor een vak als maatschappijleer is er alleen een schoolexamen. Je kind sluit deze vakken uiterlijk één week voor de start van de centrale examens af.

Afsluiten schoolexamen met cijferlijst

Het schoolexamen 2024 moet zijn afgesloten, voordat je kind begint aan het centraal eindexamen. Voor de start van het eerste tijdvak krijgt je kind de cijferlijst met alle behaalde resultaten die meetellen voor het examen.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de resultaten ligt bij de directeur en de examensecretaris. Toch is het slim om de cijfers goed te controleren om eventuele fouten nog snel te herstellen. Je kind tekent de cijferlijst voor ontvangst. Ook de directeur en de examensecretaris ondertekenen het document.

Heeft jouw kind door overmacht een bepaald vak niet kunnen afronden? Je kind heeft daarvoor nog de tijd tot uiterlijk een week voor het centraal examen in dat vak, ook als het examen voor andere vakken al is begonnen. Zorg dan dat dit cijfer niet op de te ondertekenen cijferlijst staat, maar teken daar later apart voor.

Veelgestelde vragen Schoolexamens.

Schoolexamens zijn toetsen die al vanaf het derde of vierde leerjaar meetellen voor het examen. Ook de resultaten voor het profielwerkstuk en vakken als CKV en gym horen meestal bij het schoolexamen. De school bepaalt zelf welke toetsen meetellen en wanneer die worden afgenomen. In het programma voor toetsing en afsluiting (het PTA) lees je welke cijfers en resultaten precies meetellen. Het schoolexamen wordt afgesloten voor het centraal examen.

Is je kind ziek? Dan is het meestal wel mogelijk om te herkansen. Soms gaat dat wel ten koste van een ander vak. Het kan dus bij twijfel slim zijn om tóch het schoolexamen te maken. De regels over herkansen en ziekte verschillen per school. Je vindt deze regels in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van de school.

Voordat je kind het centraal examen mag maken, moet eerst het schoolexamen afgesloten zijn. De middelbare school van je kind moet de definitieve schoolexamen cijfers uiterlijk 4 mei 2024 doorgeven aan het Register Onderwijsdeelnemers (ROD).

Soms lukt het niet om het schoolexamen op tijd af te sluiten. Heeft je kind een geldige reden, die de school erkent? Dan kan de school je kind extra tijd geven om het schoolexamen af te sluiten. Wel moet je kind het schoolexamen voor dat vak altijd afsluiten, vóórdat je kind het centraal examen in dat vak maakt.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Om cum laude te slagen moet je kind veel hoge cijfers halen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.