Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Naar de brugklas.

In groep 8 van de basisschool krijgt uw kind het schooladvies voor de brugklas. Dit advies geeft aan op welk niveau de basisschool vindt dat uw kind past. Met het schooladvies meldt u uw kind aan op de middelbare school. Deze bepaalt op basis van het advies of uw kind wordt toegelaten. Het schooladvies kan na 1 maart alleen nog gewijzigd worden door een hogere score op de eindtoets.

Het schooladvies

In groep 8 van de basisschool geeft de directeur een schooladvies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw kind past. De basisschool moet dit schooladvies vóór 1 maart geven. Bij het geven van dit advies kijkt de school naar hoe uw kind zich heeft ontwikkeld op de basisschool en naar de (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem. De leraren kennen uw kind goed en weten waar uw kind goed in is en welke dingen uw kind lastig vindt. Het schooladvies voor de brugklas maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR). Hier leest u meer over het schooladvies en wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent. Veel scholen geven al in groep 7 een voorlopig schooladvies aan de leerlingen.

De eindtoets

Tussen 15 april en 15 mei maken alle leerlingen in groep 8 verplicht een eindtoets. Dit geldt zowel voor leerlingen in het regulier onderwijs als voor leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Als uw kind de eindtoets beter maakt dan het schooladvies moet de basisschool het advies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies voor de brugklas aan te passen. Als de school het schooladvies van uw kind niet gaat aanpassen, dan moet de school deze beslissing motiveren. Is het resultaat van de eindtoets minder goed dan verwacht? Dan verandert er niets. Het schooladvies wordt niet naar beneden aangepast. Hier leest u meer over de eindtoets.

Toelating op de middelbare school

Met het basisschooladvies kunt u uw kind al in maart inschrijven op praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. In principe hebben u en uw kind vrije schoolkeuze, maar wettelijk gezien wordt deze vrije keuze beperkt door het schooladvies. De middelbare school moet namelijk op basis van het schooladvies over de toelating van uw kind beslissen en laat u dat schriftelijk weten. Is uw kind toegelaten en wordt het schooladvies aangepast na de eindtoets? Dan geeft het aangepaste schooladvies recht op toelating tot de bijbehorende schoolsoort. Hier leest u meer over toelating en weigering van de aanmelding op de middelbare school.

Regionale afspraken

Binnen samenwerkingsverbanden kunnen regionale afspraken gemaakt worden tussen basisscholen en middelbare scholen over de overstap van leerlingen naar het middelbaar onderwijs. Deze afspraken staan in zogenoemde plaatsingswijzers.

Aanmelden op ander schooltype

U hoeft zich niet aan het schooladvies te houden; u mag uw kind dus ook op een ander type voortgezet onderwijs aanmelden dan de basisschool adviseert. U kunt uw kind dus ook aanmelden op een hoger of lager schooltype dan het schooladvies aangeeft. Het is dan aan de middelbare school of deze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaat.

Het onderwijskundig rapport

De basisschool is wettelijk verplicht een onderwijskundig rapport voor de middelbare school op te stellen.  U moet als ouder wel op de hoogte zijn van de inhoud van dit onderwijskundig rapport. Basisscholen kunnen er voor kiezen om het onderwijskundig rapport bij inschrijving op te sturen, maar het is ook mogelijk om het rapport pas te overhandigen als ook de resultaten van de verplichte eindtoets bekend zijn. Toelating tot de middelbare school moet gebaseerd zijn op het gegeven schooladvies. Wel kan de school met het onderwijskundig rapport kijken of zij de eventueel extra benodigde ondersteuning kan bieden. Hier leest u meer over het onderwijskundig rapport.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

7 Tips voor de brugklas

Hier een aantal praktische tips om als ouder jouw kind te begeleiden tijdens de overgang naar de brugklas zodat deze soepel verloopt.

Lees meer
Dossier

Weigering door middelbare school

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer
Dossier

Aanmelden middelbare school

Je kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft advies welke school het beste bij je kind past.

Lees meer
Dossier

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

U weet zelf als ouder en kind het beste wat er bij uw kind past. We hebben voor u een aantal afwegingen op een rij gezet.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.