Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Schooladvies.

In groep 8 van de basisschool geeft de school een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij je kind past. De basisschool geeft dit schooladvies vóór 1 maart. Daarna maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets.

Waarop baseert de basisschool het advies?

Bij het geven van het schooladvies kijkt de school naar de ontwikkeling van je kind in met name de laatste jaren van de basisschoolperiode. De meeste scholen kijken naar de (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem, maar ook werkhouding en privé-omstandigheden kunnen van invloed zijn op het advies. De leerkrachten kennen je kind goed en weten waar je kind goed in is en welke dingen lastiger zijn.

Enkel- of dubbelvoudig schooladvies

De basisschool kan een schooladvies voor één of twee schoolsoorten geven. Een enkelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo-kader of havo advies. Een dubbelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo/havo of havo/vwo advies. De basisschool kiest welk advies het beste bij het kind past. Dit mag altijd een enkelvoudig of een dubbelvoudig advies zijn.

Plaatsing op de middelbare school

De middelbare school baseert zich bij plaatsing op het schooladvies van de basisschool. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo-niveau plaatsen. Als de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas heeft, mag de school wel zelf bepalen in welk van deze 3 klassen zij de leerling plaatst.

Niet eens met schooladvies

Als je het niet eens bent met het schooladvies, kun je met de school in gesprek gaan en vragen waar dit advies op gebaseerd is en verzoeken om een aanpassing voor 1 maart. Wat is het beeld dat de school van je kind heeft en komt dit overeen met het beeld dat jij hebt? Je kunt echter niet eisen dat de school het schooladvies aanpast als je het er niet mee eens bent. Jij en je kind kunnen dan op zoek gaan naar middelbare scholen met een brugklas met meerdere schooltypes. Hiermee wordt de uiteindelijke keuze voor een schooltype uitgesteld. Het schooladvies kan, als de eindtoets beter wordt gemaakt, naar boven worden aangepast. Lees meer over wat je kunt doen als je het niet eens bent met het advies.

Aanmelden op ander schooltype

Wanneer je er met de basisschool echt niet uit komt en zij het advies niet aanpassen, hoef je je niet aan het schooladvies te houden. Het schooladvies is leidend. Maar je mag je kind ook op een ander type middelbaar onderwijs aanmelden dan de basisschool heeft geadviseerd. De middelbare school moet een leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd. Het is dan aan die school of ze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Het kan overigens zijn dat het in de centrale aanmeldprocedure niet mogelijk is om een leerlingen op een hoger schooltype aan te melden.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

7 Tips voor de brugklas

Hier een aantal praktische tips om als ouder jouw kind te begeleiden tijdens de overgang naar de brugklas zodat deze soepel verloopt.

Lees meer
Dossier

Weigering door middelbare school

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer
Dossier

Aanmelden middelbare school

Je kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft advies welke school het beste bij je kind past.

Lees meer
Dossier

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

U weet zelf als ouder en kind het beste wat er bij uw kind past. We hebben voor u een aantal afwegingen op een rij gezet.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.