Home > Nieuws > Nieuws > Vraag & antwoord: Het schooladvies

Vraag & antwoord: Het schooladvies.

17 februari 2021 Nieuws
het schooladvies

Basisscholen krijgen dit schooljaar een paar weken langer om het schooladvies vast te stellen. Ze krijgen er tot 15 maart de tijd voor. Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs krijgt veel vragen over het schooladvies. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

1 – Hoe komt het basisschooladvies tot stand en welke gegevens moet en kan de school meenemen?

Bij het geven van het schooladvies kijkt de school naar de ontwikkeling van uw kind in met name de laatste jaren van de basisschoolperiode. De meeste scholen kijken naar de (toets)gegevens uit het leerlingvolgsysteem, maar ook werkhouding en privé-omstandigheden kunnen van invloed zijn op het advies. De leerkrachten kennen uw kind goed en weten waar uw kind goed in is en welke dingen uw kind lastig vindt. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR).

2 – Wat is het verschil tussen een enkel- en dubbelvoudig schooladvies?

De basisschool kan een schooladvies voor één of twee schoolsoorten geven. Een enkelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo-kader of havo advies. Een dubbelvoudig advies is bijvoorbeeld een vmbo/havo of havo/vwo advies. De basisschool kiest welk advies het beste bij het kind past. Dit mag altijd een enkelvoudig of een dubbelvoudig advies zijn.

3 – Ik ben het niet eens met het basisschooladvies. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met het schooladvies, kunt u met de school in gesprek gaan en vragen waar dit advies op gebaseerd is en verzoeken om een aanpassing voor 15 maart. Wat is het beeld dat de school van uw kind heeft en komt dit overeen met het beeld dat u van uw kind hebt? U kunt echter niet eisen dat de school het schooladvies aanpast als u het er niet mee eens bent. U en uw kind kunnen dan op zoek gaan naar middelbare scholen met een brugklas met meerdere schooltypes.

Het schooladvies is leidend. Maar u kunt altijd met de middelbare school in gesprek gaan. In de praktijk volgen de meeste scholen het advies van de basisschool op, maar het komt ook voor dat zij akkoord gaan met een andere plaatsing. Een middelbare school beslist zelf of ze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. U kunt ook kijken of er scholen in de omgeving zijn die een brugklas met meerdere schooltypes aanbieden, bijvoorbeeld vmbo-tl/havo. Hiermee wordt de definitieve keuze voor een schooltype uitgesteld.

Wanneer u er niet uitkomt is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen volgens de klachtenregeling van de school. De school heeft binnen de regels een grote beoordelingsvrijheid. De klachtencommissie is daarom terughoudend in het doen van uitspraken over de inhoud van het schooladvies. Wel kan de commissie het proces beoordelen. Heeft de school een eerlijke afweging gemaakt? Zijn alle belangrijke dingen meegenomen bij de totstandkoming van het advies? En is het advies voldoende door de school onderbouwd? Op de website van Onderwijsgeschillen vindt u meer informatie en eerder gedane uitspraken over het schooladvies.

4 – Wat is de functie van de eindtoets?

Alle leerlingen in groep 8, ook die in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, maken tussen 15 april en 15 mei een eindtoets. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Als uw kind de eindtoets beter maakt dan het basisschooladvies dat voor 15 maart was afgegeven, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De school kan er dan voor kiezen het schooladvies aan te passen. Dit gebeurt in overleg met u en uw kind. Een aangepast schooladvies geeft recht op toelating tot het bijbehorende schooltype.

5 – Wat is (de status van) het voorlopig schooladvies?

Het voorlopige schooladvies heeft geen wettelijke of officiële status en wordt vaak onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling. Hoe scholen hier mee omgaan en waar ze het advies op baseren kan dus per school verschillen. Er zijn alleen wettelijke regels vastgesteld voor het definitieve basisschooladvies in groep 8.

6 – Kan ik mijn kind op een ander niveau aanmelden dan het schooladvies?

U mag uw kind ook op een ander type middelbaar onderwijs aanmelden dan de basisschool heeft geadviseerd. De middelbare school moet een leerling minimaal plaatsen op het niveau dat de basisschool heeft geadviseerd. Het is dan aan die school of ze uw kind wel of niet op dat schooltype toelaten. Het kan overigens zijn dat het in de centrale aanmeldprocedure niet mogelijk is om een leerlingen op een hoger schooltype aan te melden.

Andere vragen?

Voor antwoorden op vragen over het schooladvies kunt u terecht op onze kennisbank. Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Gerelateerde onderwerpen

Basisscholen krijgen meer tijd voor schooladvies

Basisscholen krijgen twee weken langer de tijd om het schooladvies vast te stellen. Vanwege de lockdown hebben de scholen er dit schooljaar tot 15 maart de tijd voor. Dat maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag bekend.

Lees meer

Voorlopig schooladvies

Veel scholen geven aan het eind van groep 7 of het begin van groep 8 al een voorlopig schooladvies af.

Lees meer

Schooladvies

In groep 8 van de basisschool geeft de school een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw kind past.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.