Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Naar de middelbare school > Weigering door middelbare school

Weigering door middelbare school.

Word je kind geweigerd door een middelbare school? De school mag leerlingen weigeren, maar er moeten wel goede redenen zijn. Ontdek de regels rondom het door de middelbare school toelaten en weigeren van je kind.

Wanneer mag de school je kind weigeren?

Voor het toelaten en weigeren van kinderen, moet de school ervoor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is. Bij de meeste scholen staat dit op hun website. Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. Weigering door de middelbare school is toegestaan als:

  1.  de school vol is;
  2.  jij je kind aanmeldt op een ander niveau dan het schooladvies van de basisschool;
  3.  de school  een speciaal profiel heeft en je kind voldoet niet aan de extra voorwaarden daarvoor;
  4.  jij de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert;
  5.  de school jouw kind niet de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Hieronder gaan we dieper in op elke reden voor weigering op een middelbare school.

1. De school is vol

In een aantal regio’s en scholen vinden vanwege het grote aantal inschrijvingen lotingen plaats. Zodoende kan bij uitloten een weigering van de middelbare school van toepassing zijn.

Bij inschrijving moet duidelijk zijn wat hierbij de procedure is. Bijvoorbeeld wanneer er voorrang is voor leerlingen die in een bepaald postcodegebied wonen of als er al broers of zussen op de school zitten.

 

2. Het schooladvies

De middelbare school plaatst jouw kind op basis van het advies van de basisschool.  Dit advies is leidend, wat betekent dat de middelbare school zich bij de toelating tot de school minimaal moet houden aan het advies van de basisschool. Je mag je kind wel aanmelden op een ander schooltype, maar de school is niet verplicht je kind te plaatsen.

3. Afdeling met speciaal profiel

De school kan naast de gewone afdelingen ook een afdeling met een speciaal profiel hebben. Hier mag de school voor toelating extra voorwaarden aan stellen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een school gericht op sport waarvoor je kind een sportiviteitstest moet doen.

4. Bijzondere scholen

Bijzondere scholen mogen je kind weigeren als je de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert. Bijvoorbeeld als je niet wil dat je kind deelneemt aan het kerstdiner en paasontbijt op een christelijke school. Als er geen openbare school in de buurt is, dan kan de bijzondere school je kind niet weigeren en is het toelaten van je kind verplicht voor de bijzondere school.

5. Extra ondersteuning

Als jouw kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de school of zij deze ondersteuning kan bieden. Bij extra ondersteuning heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat de school moet zorgen voor de ondersteuning die je kind nodig heeft om het onderwijs te kunnen volgen. De middelbare school heeft dan 6 weken de tijd (eventueel uit te breiden met 4 extra weken) om te bekijken wat jouw kind nodig heeft en een passend aanbod te organiseren. Dit kan ook op een andere school zijn. Heeft de school na 10 weken nog geen besluit genomen over de toelating van jouw kind en zit jouw kind nog niet op een andere school? Dan heeft jouw kind recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar je je kind hebt aangemeld.

Bezwaar tegen afwijzing van toelating middelbare school

Het schoolbestuur moet jou schriftelijk uitleggen waarom jouw kind niet wordt toegelaten tot de middelbare school. Je kunt dan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van je kind door de school. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het je kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school je de mogelijkheid bieden om je verhaal te doen.

FAQ Aanmelden en toelating middelbare school.

Het schooladvies en de toelatingseisen van de middelbare school zijn leidend.

Lees meer over plaatsing en aanmelding op de middelbare school.

Je hoort je kind schriftelijk op de middelbare school aan te melden. Dan is de aanmelding formeel. Meestal meld je als ouder zelf je kind aan bij de middelbare school. De aanmelding kan met jouw toestemming ook via de basisschool lopen. Lees hier welke informatie de middelbare school nodig heeft.

Kijk eerst op de website van je gemeente. In sommige gemeenten hebben de schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van leerlingen over scholen in de regio of stad, bijvoorbeeld als er geloot moet worden. Dan kunnen er regels zijn voor aanmelding op scholen.

Weigering door de middelbare school is toegestaan als:

  1.  de school vol is;
  2.  jij je kind aanmeldt op een ander niveau dan het schooladvies van de basisschool;
  3.  de school ook een afdeling met een speciaal profiel heeft en je kind voldoet niet aan de extra voorwaarden daarvoor;
  4.  jij de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert;
  5.  de school jouw kind niet de ondersteuning kan bieden die nodig is.

Uitgebreide informatie hierover lees je hier.

Je kunt binnen 6 weken schriftelijk bezwaar indienen tegen de weigering van je kind door de middelbare school. Daarna beslist het schoolbestuur binnen 4 weken of het jouw kind alsnog toelaat of niet. In die 4 weken moet de school je de mogelijkheid bieden om je verhaal te doen.

Lees meer over weigering door de middelbare school.

De school onderzoekt of zij de benodigde ondersteuning kan bieden. Dit kan eventueel met extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband. De school heeft  6 weken de tijd om te beslissen of zij je kind toelaat. Soms heeft de school meer informatie nodig om dit goed te beoordelen. Scholen kunnen daarvoor om extra informatie vragen bij de ouders. De periode kan dan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Lees hier meer over ondersteuning op een reguliere school. 

Er is een vaste aanmeldperiode van 25 – 31 maart. Heeft je kind al eerder een definitief schooladvies gekregen? Dan mag je je kind daarmee ook al eerder aanmelden. Lees meer over plaatsing en aanmelding op de middelbare school. 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Belangrijke stappen voor de brugklas

Belangrijke momenten in de overstap van groep 8 naar de brugklas.

Lees meer
Dossier

Schooladvies in groep 8

School geeft advies over het onderwijs dat bij je kind past. Lees meer over dit advies.

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen

De antwoorden op veelgestelde vragen over de overgang naar de middelbare school.

Lees meer
Dossier

Niet eens met het schooladvies

Niet eens met het schooladvies? Dit kun je doen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.