Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Inzage en correctie examens

Inzage en correctie examens.

Wil je kind graag leren van gemaakte fouten in een examen? Of maakt je kind zich zorgen of er fouten zijn gemaakt bij het nakijken? Dan kan het examen worden ingezien. Welke regels zijn er voor inzage? Door wie worden examens nagekeken? En kan het cijfer voor een examen bij een nakijkfout nog aangepast worden?

Wie kijkt het schoolexamen na?

De eigen leraar kijkt de schoolexamens na. In het programma voor toetsing en afsluiting (PTA) staat hierover meer uitgelegd.

Wie kijkt het centraal examen na?

De centrale examens nakijken gebeurt door twee leraren. Eerst door de eigen vakleraar: de eerste corrector. Daarna kijkt een leraar van een andere school het examen nog een keer na: de tweede corrector.

De twee leraren bepalen vervolgens samen de definitieve score. Bij het examen nakijken volgen ze het landelijk vastgestelde correctievoorschrift. Zodra deze voorschriften bekend zijn kun je ze bekijken op de website van het LAKS.

Inzage gemaakte examens

Je kind heeft recht op inzage van de schoolexamens en de centrale examens. De school moet het gemaakte werk in ieder geval een half jaar bewaren. Dat staat in het Uitvoeringsbesluit WVO. Om het gemaakte examen in te zien maakt je kind meestal een afspraak met de leraar. Als er andere regels zijn staan die in het beleid van de school, bijvoorbeeld in het leerlingenstatuut of het examenreglement.

Onterecht fout gerekend of oneens met beoordeling

In principe kan de vastgestelde uitslag niet meer aangepast worden. Maar zie je bij het moment van inzage in het examen dat een goed antwoord per ongeluk fout is gerekend? Of vind je kind dat er meer punten toegekend hadden moeten worden aan een opdracht? Bespreek dit dan zo snel mogelijk met de leraar.

Gaat het om een schoolexamen? Dan kan de leraar in overleg met de examencommissie op school actie ondernemen. Dit is niet verplicht.

Gaat het om een centraal examen? En vindt de leraar ook dat er een fout is gemaakt? Dan kan de leraar de gemaakte fout voorleggen aan het Examenloket. Als die het er ook mee eens is kan de uitslag van het examen nog aangepast worden. Dit is niet verplicht.

Fout in het examen of antwoordblad

Mist er een goed antwoord in de voorschriften van de centrale examens? Of staat er zelfs een fout in? Geef dit dan aan bij de leraar. Deze kan contact opnemen met het Examenloket, maar is dat niet verplicht.

Het kan ook zinvol zijn om een andere interpretatie van de antwoorden in de voorschriften voor te leggen aan het LAKS. Komen daar meer van dezelfde klachten binnen? Dan wordt de normering van het examen soms aangepast.

Handreiking: hoe om te gaan met geschil na inzage examenwerk

Om duidelijkheid te geven over de regels rondom inzage en correctie van examens is een handreiking opgesteld.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

  • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: woensdag 7 juni 2023
  • Uitslag eerste tijdvak overige examens: woensdag 14 juni 2023
  • Uitslag tweede tijdvak examens: donderdag 6 juli 2023

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

  • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
  • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
  • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
  • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent cum laude? Wat heeft je kind eraan? Welke eisen gelden er?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Lees in dit artikel alles over het programma voor toetsing en afsluiting (PTA).

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.