Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Examens > Gezakt en nu?

Gezakt en nu?.

Je kind is gezakt voor het eindexamen. En nu? Kun je nog zorgen dat je kind dit jaar slaagt? Kan je kind blijven zitten in het examenjaar? En wat zijn de andere mogelijkheden? We geven je een overzicht van de opties.

Gezakt voor het examen

Als je kind gezakt is voor het eindexamen, dan is dat heel vervelend. Zowel jij als je kind voelen teleurstelling en misschien wel stress. Gelukkig zijn er nog mogelijkheden om toch een diploma te halen of door te leren. Soms is er een fout gemaakt in het examen of kan je kind nog gewoon herkansen om het diploma alsnog te halen. 

Is je kind definitief gezakt? Dan is het soms een optie om het examenjaar nog een keer over te doen, de septemberroute te volgen of via het vavo een aantal vakken over te doen. Ook het staatsexamen of een overstap naar het mbo behoren tot de mogelijkheden. We lichten ze hieronder allemaal toe.

Inzage en correctie

Je kind heeft het recht om het gemaakte werk in te zien. De school moet het gemaakte werk een half jaar bewaren. Het is belangrijk om van de gemaakte fouten te leren om de voorbereiding op een eventueel herexamen makkelijker te maken. 

Ook om een andere reden kan het slim zijn het werk in te kijken. Hoewel er nagekeken wordt door twee correctors, kan er altijd een fout gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de puntentoekenning of het optellen van de scorepunten. 

Herkansen

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan je kind met een herkansing toch het diploma nog halen. De school geeft in de meeste gevallen een advies over welk vak je kind het beste kan herkansen. Alle leerlingen hebben recht op één herkansing. Ook als je kind al geslaagd of gezakt is.

Jaar over doen

De meeste leerlingen die gezakt zijn, doen het examenjaar opnieuw. Dat betekent dat je kind alle vakken uit het schooljaar opnieuw doet. Dus ook de vakken die je kind wel gehaald had. Kijk altijd in de schoolgids voor de schoolregels over zittenblijven in het examenjaar.  

Septemberroute of -regeling

Bij vmbo-tl, havo en vwo maakt het combinatiecijfer onderdeel uit van de examenregeling. Welke vakken en cijfers verder meetellen in het combinatiecijfer kun je vinden in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school zelf.

Zou jouw kind geslaagd zijn met een hoger combinatiecijfer? Dan is de septemberroute van het volwassenenonderwijs (vavo) een mogelijke oplossing. Via het vavo kan je kind één of meerdere onderdelen van het combinatiecijfer opnieuw doen en het combinatiecijfer ophogen. 

Zodra het combinatiecijfer hoog genoeg is voor een diploma kan je kind alsnog voor 1 oktober het diploma halen en starten met een vervolgopleiding. Bij het vavo kan je navragen wat de mogelijkheden en kosten zijn.

Vavo en Rutte-regeling

Soms kan je kind een vmbo-t, havo of vwo-diploma halen via het volwassenonderwijs (vavo). Op het vavo krijgt je kind alleen les in de vakken waar die een onvoldoende voor heeft gehaald. De cijfers voor de al behaalde vakken blijven staan. 

Let op: Het vavo is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van 18 jaar en ouder. Er wordt veel meer zelfstandigheid verwacht dan op een reguliere middelbare school. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen zichzelf inschrijven op het vavo. Jij als ouder (of je kind) moet daar zelf voor betalen.

Toch is ook voor 16- en 17-jarige leerlingen mogelijk om vakken via het vavo te volgen. Je kind blijft dan ingeschreven staan op een reguliere middelbare school. Die besteedt het onderwijs uit aan het vavo. Dit heet de ‘Rutte-regeling’. 

De vavo-instelling neemt het eindexamen af en reikt het diploma uit. Het examen is verder gelijk. Ook de diploma’s hebben dezelfde waarde. Niet iedere middelbare school wil hieraan meewerken, omdat zij wel verantwoordelijk blijven voor je kind. 

Naar het mbo

Als je kind 16 jaar of ouder is kan die overstappen naar het mbo. Heeft je kind een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo? Dan kan je kind instromen op mbo-4 niveau. 

Komt je kind van het vmbo? Dan kan je kind in ieder geval naar een mbo entreeopleiding. Vaak heeft je kind ook andere doorstroommogelijkheden op het mbo. Daarvoor kun je het beste met de mbo-school zelf gaan praten.

Staatsexamen

Soms kun je het diploma alsnog halen via een staatsexamen. Bijvoorbeeld als je kind niet terecht kan op een andere middelbare school, of als je kind gezakt is voor het vmbo, maar wel al op het mbo mag starten. Via het staatsexamen doet je kind examen in losse vakken, die uiteindelijk samengevoegd kunnen worden tot een diploma.

Examen niet gehaald en ouder dan 18 jaar?

Is je kind in het examenjaar 18 jaar geworden? Dan hoeft je kind van de leerplichtwet niet meer naar school. Dat betekent niet dat de school zomaar mag zeggen dat je kind niet meer welkom is. Kijk altijd in de schoolgids voor de schoolregels over zittenblijven in het examenjaar.

Veelgestelde vragen Examenuitslag: slagen, zakken en herkansen.

Op de volgende data hoort je kind de uitslag van het examen:

 • Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b en vmbo-k: 5 juni 2024
 • Uitslag eerste tijdvak overige examens: 12 juni 2024
 • Uitslag tweede tijdvak examens: dinsdag 2 juli 2024

Het verschilt per opleiding welke eisen er gelden om het examen te halen.

Je kind is in de meeste gevallen geslaagd als:

 • Het gemiddelde eindcijfer voor de centrale examens minimaal een 5,5 is.
 • Er niet meer dan één of twee onvoldoendes op de eindlijst staan.
 • Geen enkel cijfer is lager dan een 4.
 • Het combinatiecijfer is minimaal voldoende.

Lees op deze pagina wat de eisen per opleiding zijn.

Het is altijd rot als je kind zakt voor het examen. Gelukkig zijn er nog opties om het diploma te halen.

Vraag in ieder geval inzage in de gemaakte examens. Wie weet haal je er nog een fout uit.

Toch echt gezakt? Ontdek de opties om het diploma (alsnog) te halen.

Algemeen geldt dat het gemiddelde van de eindcijfers onafgerond een 8,0 of hoger moet zijn.

Daarnaast mag je kind voor geen enkel vak een eindcijfer lager dan een 7 halen. Voor vakken die meetellen, maar geen cijfer hebben, mag je kind geen onvoldoende hebben.

Lees meer over cum laude slagen.

Ja, je kind heeft recht op inzage van het gemaakte werk. Dat betekent niet dat je kind automatisch een kopie krijgt van het gemaakte werk. Dat bepaalt de school zelf.

Lees meer over inzage en correctie van examens.

Ja, je kind mag altijd deelnemen aan een herkansing van het centraal examen. Ook als dat alleen is om een cijfer te verbeteren of je kind al gezakt is.

Lees meer over herkansen.

De regels over herkansen zijn hetzelfde voor het herexamen vmbo-gl, vmbo-t, havo en vwo.

Voor vmbo-bb en kb gelden andere herkansingsregels. Deze leerlingen mogen zowel het beroepsgerichte vak als een algemeen vak herkansen. Zij hebben dus recht op twee herkansingen.

Nee, dat kan niet. Als je kind is gezakt is het niet mogelijk datzelfde jaar een diploma van een ander niveau te krijgen.  

Je kind kan het schooljaar erna wel een diploma krijgen op een lager niveau. Daarvoor moet je kind tijdens de examenperiode een jaar later één vak via het staatsexamen op havo of vmbo niveau doen. Je kind krijgt dan een diploma via het staatsexamen op dat niveau. Als je kind gezakt is voor het vmbo dan is deze mogelijkheid er niet.

Lees hier over wat je kunt doen wanneer je kind is gezakt.

Meestal kan dat niet. Er zijn een aantal situaties waarin je kind wel al op het hbo kan starten: 

 • Je kind kan in sommige situaties alsnog slagen door het combinatiecijfer te verhogen via de septemberroute. Met deze route kan je kind toch op tijd (voor 1 oktober) het diploma halen en nog toelaatbaar zijn voor een hbo-opleiding. Neem contact op met de gekozen hbo-opleiding over de mogelijkheden. 
 • Je kind kan kiezen voor een combitraject vavo met hbo. Je kind combineert dan via de vavo  één of twee niet behaalde havo- of vwo-vakken met een (gedeelte van een) hbo-opleiding. Hiervoor heb je instemming van het hbo nodig. Let wel op de kosten, zolang je kind nog op de vavo vakken volgt is er geen studiefinanciering mogelijk. Lees meer over het vavo. 
 • Als je kind al een mbo 4-diploma heeft. 
 • Is je kind 21 jaar of ouder, komt je kind van een buitenlandse middelbare school of gaat je kind een kunstopleiding doen? Dan is het soms mogelijk om een toelatingstoets te maken op het hbo. Deze toets bepaalt of je kind voldoende kennis heeft om met de opleiding te starten. Meer informatie kun je vinden via de hbo-school.
 • Is je kind 18 jaar of ouder? Dan kan je kind zich mogelijk ook aanmelden bij de Open Universiteit.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Het eindexamenjaar

Het eindexamenjaar: een spannend maar ook leuk jaar voor je kind met veel feestelijke tradities.

Lees meer
Dossier

Cum laude slagen

Als je kind veel hoge cijfers haalt, kan die soms cum laude slagen. Wat betekent dit?

Lees meer
Dossier

Veelgestelde vragen Examens

Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen over het examen.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Lees wat het staatsexamen is en hoe het werkt.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.