Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Examens > Inzage en correctie examens

Inzage en correctie examens.

Het is heel belangrijk dat de gezakte kandidaat de gemaakte examens nakijkt.​ Leerlingen hebben het recht om het gemaakte werk in te zien.

Inzage gemaakte examens

Inzage in het gemaakte examens is belangrijk omdat de kandidaat daarmee van de gemaakte fouten kan leren en zich zo kan voorbereiden op een eventueel herexamen. Het komt echter ook voor dat er een nakijkfout of een vergissing bij het optellen van de scorepunten is gemaakt (zoals bij deze kandidaat die alsnog haar diploma haalde). Leerlingen hebben een recht op inzage van de examens en de school moet het gemaakte werk een half jaar bewaren zo staat in het artikel 4.39 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 .

In principe geldt dat als de uitslag eenmaal is vastgesteld, deze niet meer herroepen kan worden. De toekenning van scorepunten is de verantwoordelijkheid van de eerste en de tweede corrector. Zij dienen daarbij het correctievoorschrift te volgen. Samen stellen zij de score vast, ook bij open vragen. Wanneer een leerling meent dat het antwoord in het correctievoorschrift fout is, raden wij aan om dit eerste met desbetreffende docent te bespreken. Wanneer deze de kandidaat niet kan overtuigen van de juistheid van de toegekende score, kan hij de mening van de kandidaat voorleggen aan het Examenloket. De docent is overigens niet verplicht om de mening van de kandidaat voor te leggen aan het Examenloket. Wanneer dit verzoek wordt geweigerd kan de kandidaat naar de klachtencommissie van de school stappen. In de schoolgids moet een klachtenprocedure zijn opgenomen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.