Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Geslaagd?.

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het eindexamen. Een leerling moet aan verschillende eisen doen om voor het examen te slagen. Het diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding.

Wanneer is je kind geslaagd?

Om te slagen voor het eindexamen moet het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen is tenminste een voldoende zijn. Dat is onafgerond een 5,5. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt hoeft niet aan deze eis te voldoen. Daarnaast moet een leerling ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger; of
  • Eén eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of hoger; of
  • Eén eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger; of
  • Op het vmbo: Voor twee vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.
  • Op havo en vwo: Voor twee vakken de eindcijfers 4 en 5 of 5 en 5, als het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of hoger is.

Aanvullende eisen vmbo

Een leerling moet lichamelijke opvoeding, het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en het sectorwerkstuk (in de gemengde en theoretische leerweg) voldoende of goed afronden. De rekentoets moet gemaakt zijn, maar telt niet mee in de slaag-/zakregeling. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt moet het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluiten.

Aanvullende eisen havo en vwo

Het combinatiecijfer telt mee als eindcijfer. Lichamelijke opvoeding, CKV/KCV moeten daarnaast voldoende of goed zijn afgerond. Voor Nederlands, Engels en wiskunde mag maar één 5 op de cijferlijst staan. Tot slot moeten alle leerlingen de rekentoets maken.

Handige overzichten en informatie

Er zijn een aantal handige overzichten waar je makkelijk kunt zien wanneer je kind geslaagd is. Het LAKS heeft hiervoor per schooltype slaag-zak flyers gemaakt. Ook op de website van de Rijksoverheid staat een handig overzicht met de exameneisen voor vmbo, voor havo en voor vwo. De regels omtrent slagen, zakken en herkansen van de centrale examens zijn landelijk vastgesteld in het Eindexamenbesluit VO.

Diploma-uitreiking

De vlag kan uit: je kind is geslaagd voor het examen! Als bewijs van deze prachtige prestatie krijgt je kind een diploma, meestal tijdens een officiële diploma-uitreiking. De schooldirecteur en de secretaris van de examencommissie ondertekenen de diploma’s en de cijferlijsten. Het diploma is nodig voor een vervolgopleiding: doorstromen binnen de school, een opleiding op het MBO, of een HBO of universitaire opleiding.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Rekenexamen mbo

Het is voor alle studenten in het mbo verplicht om mee te doen aan het rekenexamen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer
Dossier

Herkansen

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan door een herkansing alsnog het diploma worden gehaald. De school geeft in de meest

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.