Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Geslaagd?.

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het eindexamen. Een leerling is geslaagd wanneer hij of zij aan verschillende eisen voldoet, deze staan hieronder beschreven. Het diploma geeft toegang tot een eventuele vervolgopleiding.

Wanneer is uw kind geslaagd?

Om te slagen voor het eindexamen moest het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen voorheen tenminste een voldoende (afgerond 5,5) zijn. Maar deze regel geldt in verband met maatregelen rondom de coronacrisis in het schooljaar 2019/2020 niet. Zie hiervoor de betreffende Kamerbrief van minister Slob. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt hoefde niet aan deze eis te voldoen. Daarnaast moet een leerling ook voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Alle eindcijfers zijn een 6 of hoger; of
  • Eén eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of hoger; of
  • Eén eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger; of
  • Op het vmbo: Voor twee vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.
  • Op havo en vwo: Voor twee vakken de eindcijfers 4 en 5 of 5 en 5, als het gemiddelde van alle eindcijfers 6 of hoger is.

Aanvullende eisen vmbo

Een leerling moet lichamelijke opvoeding, het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en het sectorwerkstuk (in de gemengde en theoretische leerweg) voldoende of goed afronden. De rekentoets moet gemaakt zijn, maar telt niet mee in de slaag-/zakregeling. Een leerling die een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg volgt moet het vak Nederlands en het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluiten.

Aanvullende eisen havo en vwo

Het combinatiecijfer telt mee als eindcijfer. Lichamelijke opvoeding moest daarnaast voldoende of goed zijn afgerond. Het vernieuwde schoolexamen CKV wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. Het CKV-cijfer kwam vanaf 2019 voor de havo en in 2020 voor het vwo op de cijferlijst te staan. Voor Nederlands, Engels en wiskunde mag maar één 5 op de cijferlijst staan.

Handige overzichten en informatie

Het is praktisch om precies te weten wanneer je kind geslaagd is. Op de website van de Rijksoverheid staat een handig overzicht met de exameneisen voor vmbo, voor havo en voor vwo. De regels omtrent slagen, zakken en herkansen van de centrale examens zijn landelijk vastgesteld en vind je in het Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Diploma-uitreiking

De vlag kan uit: jouw kind is geslaagd voor het examen! Als bewijs van deze prachtige prestatie krijgt jouw kind een diploma, meestal tijdens een officiële diploma-uitreiking. De schooldirecteur en de secretaris van de examencommissie ondertekenen de diploma’s en de cijferlijsten. Het diploma is nodig voor een vervolgopleiding: doorstromen binnen de school, een opleiding op het MBO, of een HBO of universitaire opleiding.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.