Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Herkansen.

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan een leerling door te herkansen alsnog het diploma halen. De school geeft in de meeste gevallen een advies over welk vak je kind het beste kan herkansen.

Eén herkansing

Alle leerlingen hebben recht op één herkansing. Voor het schooljaar 2018/2019 worden de herkansingen op de volgende data afgenomen:

  • Papieren examens en staatsexamens: 17 t/m 20 juni.
  • Herkansing digitale examens: 12 t/m 20 juni. Data van digitale herexamens kunnen per school verschillen. De school plant deze data zelf in.

Het volledige rooster per schoolsoort en per vak vind je hier. De uitslag van leerlingen die een herkansing of vakken in het tweede tijdvak hebben gemaakt volgt op 28 juni.

Bijna alle leerlingen maken in bovenstaande periodes hun herexamen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling gebruik maken van het staatsexamen in het derde tijdvak in augustus. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens in het derde tijdvak af. Deze examens zijn dus niet op de eigen school.

Extra herkansing praktijkvakken vmbo

Leerlingen op het vmbo-bb en vmbo-kb mogen naast de schriftelijke herkansing ook voor één vak het praktijkexamen herkansen. Deze leerlingen hebben dus twee herkansingsmogelijkheden. De school bepaalt welk vak herkanst kan worden.

Welk vak

In de meeste gevallen zal de school een advies geven over welk vak je kind het beste kan herkansen. Soms zijn er meerdere mogelijkheden om toch nog het diploma te halen. Het is dan verstandig om te kiezen voor een vak waarop je kind onder verwachting heeft gepresteerd. De kans is dan groter dat je kind in de herkansing een hoger cijfer haalt.

Cijfer ophogen

Is je kind geslaagd, maar wil hij een hoger cijfer halen? Dan mag je kind ook herkansen. Maakt je kind de herkansing slechter dan het eerder gemaakte examen? Niks aan de hand: het hoogste cijfer telt in dat geval.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Rekenexamen mbo

Het is voor alle studenten in het mbo verplicht om mee te doen aan het rekenexamen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.