Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Herkansen.

Niet elke leerling slaagt in één keer voor het eindexamen. Soms kan een leerling door te herkansen alsnog het diploma halen. De school geeft in de meeste gevallen een advies over welk vak je kind het beste kan herkansen.

Tijdvakken

Examenkandidaten kunnen hun examens in het schooljaar 2020/2021 in verschillende tijdvakken afleggen. Welke tijdvakken zijn er en waar zijn die voor bedoeld?

Er zijn dit jaar drie tijdvakken om examens in te doen:
– Eerste tijdvak: 17 mei t/m 1 juni
– Tweede tijdvak: 14 juni t/m 25 juni
– Derde tijdvak: 6 t/m 9 juli
In tijdvak 1 en 2 kan een leerling de examens maken. In tijdvak 2 en 3 kunnen leerlingen ook herkansingen maken.

Het volledige rooster per schoolsoort en per vak staat op de website van Mijneindexamen. De uitslagen volgen op de volgende data: 10 juni (eerste tijdvak), 2 juli (tweede tijdvak) en 15 juli (derde tijdvak).

Bijna alle leerlingen maken in bovenstaande periodes hun herexamen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling gebruik maken van het staatsexamen. De commissie staatsexamens van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) neemt de examens af. Deze examens zijn dus niet op de eigen school.

Beroepsgerichte profielvak

Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak sluiten dit vak in het schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Veel scholen voor vmbo-bb en vmbo-bk nemen digitale flexibele examens (centraal examen) af. De data hiervan bepalen de scholen zelf vanaf 5 april tot uiterlijk 23 juli 2021. Hiervoor gelden dan ook niet de drie tijdvakken.

Ziek in het derde tijdvak

Het kan zijn dat de leerling na het derde tijdvak nog niet alle examens heeft kunnen afronden vanwege bijvoorbeeld ziekte, of een andere andere geldige reden. In dat geval neemt de examensecretaris van de school contact op met het Examenloket. Er wordt dan gekeken of er mogelijkheden zijn voor de leerling om alsnog (een deel van) de ontbrekende examens in te halen of te herkansen.

Welk vak

In de meeste gevallen zal de school een advies geven over welk vak de leerling het beste kan herkansen. Soms zijn er meerdere mogelijkheden om toch nog het diploma te halen. Het is dan verstandig om te kiezen voor een vak waarop de leerling onder verwachting heeft gepresteerd. De kans op een hoger cijfer is dan hoger.

Cijfer ophogen

Alle leerlingen, ook geslaagde, mogen deelnemen aan een herkansing van het centraal examen om een cijfer te verbeteren. Maakt de leerling de herkansing slechter dan het eerder gemaakte examen? Niks aan de hand: het hoogste cijfer telt in dat geval.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Veelgestelde vragen centraal eindexamen

Leerlingen van het vmbo, havo en vwo ronden hun opleiding af met het centraal eindexamen. Er zijn digitale, schriftelijke en praktijkexamens.

Lees meer
Dossier

Staatsexamen

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet (meer) op een reguliere school voor voortgezet onderwijs zitten en wel een diploma willen halen.

Lees meer
Dossier

Programma voor toetsing en afsluiting

Voor de schoolexamens, waaronder ook het sectorwerkstuk voor het vmbo of het profielwerkstuk voor havo of vwo, stelt de school zelf regels op.

Lees meer
Dossier

Hulpmiddelen bij centrale examens

Het is mogelijk om het eindexamen in het voortgezet onderwijs op aangepaste manier af te leggen.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.