Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws

Nieuwsartikelen.

Nieuws
mei 28, 2020 4:00 pm

Pinkstersluiting adviespunt

Het adviespunt van Ouders & Onderwijs beantwoordt dagelijks vragen van ouders. Met Pinksteren is ons adviespunt gesloten. Vanaf dinsdag 2 juni kunt u weer bij ons terecht met uw vragen.

Lees meer
Nieuws
mei 28, 2020 2:50 pm

Onderzoek NRO: Wet passend onderwijs pakt verkeerd uit

Het passend onderwijs heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een te krap budget, bureaucratie en stroperigheid. Het was de bedoeling dat er meer kinderen met een handicap, leer- of gedragsprobleem naar een reguliere school konden gaan, maar dat is niet gelukt. Dat zijn de conclusies uit de evaluatie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), die in opdracht van het ministerie van Onderwijs werd uitgevoerd.

Lees meer
Nieuws
mei 20, 2020 10:05 am

Meer ruimte voor nieuwe scholen

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. De doelstelling van dit wetsvoorstel is om het mogelijk te maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen, sneller in aanmerking kunnen komen voor bekostiging. Met het wetsvoorstel wordt niet beoogd dat er meer scholen komen, maar dat het aanbod van scholen zich beter kan aanpassen aan de veranderde vraag vanuit de samenleving.

Lees meer
Nieuws
mei 19, 2020 7:00 pm

Scholen voortgezet onderwijs weer open

Het onderwijs op middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) begint gedeeltelijk weer op 2 juni. Daarbij is de anderhalvemeter-regel voor personeel en leerlingen leidend. Dat maakte het kabinet dinsdag bekend.

Lees meer
Nieuws
mei 18, 2020 7:00 pm

Vraag & antwoord: scholen deels open, wat nu?

Het onderwijs op middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) begint gedeeltelijk weer op 2 juni. De basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan vanaf 8 juni weer volledig open. Eerder gingen de leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs al volledig naar school. De actuele situatie roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier.

Lees meer
Nieuws
mei 1, 2020 3:18 pm

Scholen gaan creatief om met richtlijnen

Per 11 mei gaan basisscholen deels weer open. Het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, de BSO en opvangcentra gaan volledig open. Ondanks de richtlijnen mogen scholen hier naar eigen inzicht invulling aan geven. Per school zijn er verschillen. Dit blijkt uit de signalen die Ouders & Onderwijs van ouders ontvangt.

Lees meer
Nieuws
april 30, 2020 12:11 pm

Nieuwe kleuters vallen tussen wal en schip

Op sommige basisscholen mogen kleuters die tijdens de schoolsluiting vier jaar zijn geworden niet meer instromen. Voor ouders is dit problematisch, bijvoorbeeld doordat het contract met de kinderopvang al stopgezet is en verlenging niet altijd mogelijk is.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.